FOTOPUŁAPKI

  

W Wigierskim Parku Narodowym wykorzystuje się urządzenia do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazów zwane dalej fotopułapkami, zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2014 Dyrektora WPN z dnia 3 marca 2014 roku.

Obrazy i dane uzyskane za pomocą fotopułapek służą wzbogacaniu wiedzy o przyrodzie WPN, ochronie mienia oraz zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody.

Zobacz przykładowe nagranie:

Obserwator: 1. "Zielony mosteczek"
Opublikowano 11 marca 2014
Realizacja filmu: M. Romański

 

Właścicielem obrazów i danych pochodzących z fotopułapek jest Wigierski Park Narodowy.

   

Informację o wykorzystywaniu fotopułapek na terenie WPN zamieszczono na stronie internetowej WPN oraz w miejscach wejść na teren WPN. Oznakowanie w terenie zawiera stosowny piktogram wraz z informacją o administratorze systemu fotopułapek.