WPN dla niepełnosprawnych

   

Od kilku lat Wigierski Park Narodowy sukcesywnie przystosowuje swoje obiekty do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Poniżej przedstawiamy aktualną listę obiektów będących w zarządzie parku i posiadających stosowne udogodnienia:

 1. Miejsce edukacji i wypoczynku „Dziupla” w pobliżu dyrekcji WPN w Krzywem. Znajduje się w nim toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych.
 2. Platforma widokowa nad Sucharem I dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 3. Platforma widokowa we wsi Bryzgiel nad jeziorem Wigry. Jest to w parku pierwszy tego rodzaju obiekt, z którego mogą korzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i osoby z ograniczeniami ruchowymi. Platforma znajduje się na budynku dawnej lodowni na wysokiej skarpie przy leśniczówce Bryzgiel (lodownia, to budowla, w której gromadzono lód i przechowywano złowione ryby). Do punktu widokowego prowadzi łagodnie opadająca, utwardzona dróżka. Na samą platformę wjeżdża się po drewnianej kładce.
 4. Pomost widokowy oraz platforma widokowa na jeziorze Wigry w Gawrych Rudzie.
 5. Pole biwakowe „Jastrzęby” we wsi Zakąty. Znajdują się na nim dwa budynki sanitarne z kabinami dla niepełnosprawnych.
 6. Budynek dyrekcji WPN i Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem. Główne wejście pozbawione jest kłopotliwych schodków i progów. Niepełnosprawni dzięki temu mogą bez problemu dostać się na parter budynku oraz do wystawy "Nad Wigrami". Wejście prowadzące do sali zostało przystosowane dla osób niepełnosprawnych (światło otworu drzwiowego 100 cm). Wystawa jest przystosowana dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także z dla osób niewidzących - plansze mają teksty napisane alfabetem Braila, a eksponaty - np. kora drzew, zwierzęta są tak wyeksponowane by można było je dotykać. Miejsca gdzie umieszczono pnie drzew oraz zwierzęta zostały wydzielone specjalnymi podestami, aby osoby niewidzące lub poruszające się na wózkach mogły bezpiecznie przemieszczać się po sali wystawienniczej. Ponadto dwa ekrany dotykowe z prezentacjami o WPN zawierają warstwę dźwiękową umożliwiającą osobą niewidzącym uzyskanie informacji o WPN. Jeden z nich jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (jest niższy, z pochylonym monitorem). Sala wyposażona jest w audioprzewodniki dla osób niedowidzących.
 7. Toaleta na parkingu przy Dyrekcji Parku dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo (niedostępna w okresie zimowym), wyznaczone i oznakowane miejsca postojowe na parkingu.
 8. Przy dyrekcji parku w Krzywem oraz Muzeum Wigier zbudowane zostały stacje ładowania wózków elektrycznych.
 9. Wystawa „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami” w Czerwonym Folwarku. jest również przystosowana dla osób niepełnosprawnych (z ograniczeniami ruchowymi). Kajakarze mogą dobijać do pomostu z obniżonym stopniem, a zejście do sali wystawowej po pochylni jest zabezpieczone za pomocą balustrad.
 10. Muzeum Wigier w Starym Folwarku:
 • podjazd do budynku muzeum;
 • odpowiednia szerokość drzwi wejściowych dla wózków inwalidzkich;
 • wyznaczone i oznakowane miejsca postojowe na parkingu;
 • w budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych;
 • toaleta z wc;
 • niedowidzący mogą skorzystać z audioprzewodników;
 • podczas zajęć edukacyjnych udostępniane są okazy niedowidzącym do bliższego poznania poprzez bezpośredni dotyk;
 • możliwość zwiedzania wystaw z psem - przewodnikiem (psu dostępne poidło).

 

W Wigierskim Parku Narodowym niektóre odcinki szlaków turystycznych (ze względu na niewielkie deniwelacje terenu) są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przedstawia je tabela poniżej:

Lp.

Szlak

Nawierzchnia

Długość

[km]

1

Niebieski szlak pieszy, odcinek Huta – Krzywe - Sobolewo

żwirowa

6,6

2

Czerwony szlak pieszy, odcinek przez wieś Leszczewek (od drogi asfaltowej do przesmyku pomiędzy jeziorami Wigry i Leszczewek

żwirowa / asfaltowa

2,8

3

Zielony szlak pieszy, odcinek Gawrych Ruda (spod ośrodka „U Jawora”) – Słupie oraz fragment ścieżki edukacyjnej „Jeziora” do Suchara Wielkiego.

asfaltowa

3,5

4

Zielony szlak pieszy, odcinek droga asfaltowa – Binduga – Powały – droga asfaltowa.

żwirowa

2,4

5

Zielony szlak pieszy, odcinek Jastrzęby – Czerwony Krzyż

żwirowa

2,5

6

Zielony szlak pieszy, odcinek od drogi asfaltowej w kierunku i przez wieś Rosochaty Róg

żwirowa

3,0

7

Czerwony szlak pieszy, odcinek Krusznik – Monkinie (od leśniczówki Krusznik drogą żwirową na skraju lasu)

żwirowa

3,5

8

Niebieski szlak pieszy, odcinek Maćkowa Ruda – Wysoki Most

żwirowa

2,3

9

Czarny szlak pieszy Wysoki Most – Dziewiętnasty Kilometr (w tym fragment ścieżki edukacyjnej „Puszcza” ).

żwirowa

2,8

10

Droga Wysoki Most – Sernetki

żwirowa

3,9

11

Międzynarodowy szlak rowerowy R11, odcinki:

Danowskie – Monkinie – Bryzgiel – Gawrych Ruda – Sobolewo;

asfaltowa

15,8

12

Sobolewo – Leszczewek – Stary Folwark – klasztor wigierski;

żwirowa / asfaltowa

9,5

13

Mikołajewo – Maćkowa Ruda – Maćkowa Ruda – Pogorzelec

asfaltowa

9,4

14

Podlaski szlak bociani (rowerowy), odcinki:

Sernetki – Czerwony Krzyż - Mikołajewo

żwirowa

9,7

15

Mikołajewo – Magdalenowo

asfaltowa

4,4

RAZEM

82,1

 

Wigierski Park Narodowy, Krzywe, 82, 16-402 Suwałki tel. 87 56 32 568, 510 992 672,

stan na 12.02.2020 r.