Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

utworzony w 1989 r.

  


 

INFORMACJA

o możliwości prowadzenia badań naukowych i monitoringu przyrodniczego

w Wigierskim Parku Narodowym

   

   

Instytucje i osoby zainteresowane prowadzeniem prac naukowych i monitoringu przyrodniczego na terenie Wigierskiego Parku Narodowego zobowiązane są do złożenia odpowiedniego wniosku do dyrektora Parku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań. Zasady udostępniania obszaru Wigierskiego Parku Narodowego do badań naukowych i monitoringu przyrodniczego określa Zarządzenie Nr 14/2011 Dyrektora WPN. Wniosek o wydanie pozwolenia można uzyskać w dyrekcji Parku lub pobrać ze strony internetowej Parku (załącznik nr 2 do zarządzenia).  

  

  

Strona główna Wigierskiego PN

  

Powrót