INFORMACJA

o możliwości prowadzenia badań naukowych i monitoringu przyrodniczego
w Wigierskim Parku Narodowym

 

Instytucje i osoby zainteresowane prowadzeniem prac naukowych i monitoringu przyrodniczego na terenie Wigierskiego Parku Narodowego zobowiązane są do złożenia odpowiedniego wniosku do dyrektora Parku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań. Zasady udostępniania obszaru Wigierskiego Parku Narodowego do badań naukowych i monitoringu przyrodniczego określa Zarządzenie Nr 14/2011 Dyrektora WPN.
Wniosek o wydanie pozwolenia można uzyskać w dyrekcji Parku lub pobrać ze strony internetowej Parku (załącznik nr 2 do zarządzenia).

 

 

   

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego