WIZYTA AMBASADORA USA

Na wystawie
Na wystawie przyrodniczej (fot. L. Krzysztofiak)

Na ścieżce LAS
Na  ścieżce LAS (fot. L. Krzysztofiak)

Przy Sucharze III
Przy Sucharze III (fot. L. Krzysztofiak)

 

 

W dniu 20 kwietnia 2006 r. Wigierski Park Narodowy odwiedził ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Pan Victor Ashe, któremu towarzyszył drugi sekretarz ds. ekonomicznych Pan Michel Katula.

Goście przybyli do siedziby dyrekcji parku w Krzywem. Pan ambasador dokonał wpisu do księgi pamiątkowej WPN-u:
"Jest zaszczytem i przyjemnością odwiedzenie tego wyróżniającego się polskiego parku narodowego i widzieć Polskę pracującą dla ochrony jej wspaniałego środowiska". 

Po obejrzeniu nowej wystawy przyrodniczej i wystawy etnograficznej, w towarzystwie dyrektora WPN-u Zdzisława Szkirucia, jego zastępcy Macieja Kamińskiego i kierownika pracowni naukowo-edukacyjnej Lecha Krzysztofiaka udali się na ścieżki edukacyjne LAS i SUCHARY. Usłyszeliśmy wiele miłych słów na temat zagospodarowania szlaków turystycznych i ich przygotowania do zwiedzania.

Na trasie ścieżek i podczas całej wizyty Goście żywo interesowali się funkcjonowaniem parku narodowego, jego walorami, zagrożeniami dla przyrody i krajobrazu oraz problemami ekonomicznymi. Pan ambasador wyraził chęć spotkania się z przedstawicielami wszystkich polskich parków narodowych, np. podczas zorganizowanej w Warszawie dorocznej narady dyrektorów.