logo Sztafety

III Sztafeta Obszarów Chronionych Województwa Podlaskiego 

Celem rowerowej Sztafety , organizowanej już po raz trzeci, jest promocja przyjaznych środowisku form aktywnego wypoczynku na szlakach przebiegających przez najpiękniejsze i najcenniejsze regiony naszego województwa. Organizacją Sztafety włączamy się w obchody Europejskiego Dnia Parków, które to wydarzenie jest doskonałą okazją do prezentacji niewątpliwych walorów przyrodniczych i kulturowych województwa podlaskiego, w szczególności parków narodowych i krajobrazowych.

Termin:
20 – 24 maja 2001 roku.

Organizatorzy:
Wigierski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Suwalski Park Krajobrazowy

Pomoc organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie województwa podlaskiego.

Honorowy patronat: Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego

Patronat medialny: Radio “5” w Suwałkach

Pomoc finansowa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Uczestnicy:
Uczestnicy starszych klas szkoły podstawowej (klasa 6), młodzież gimnazjalna i szkól średnich, pracownicy obszarów chronionych, lasów państwowych, przedstawiciele organizacji ekologicznych i inne osoby (po uzgodnieniu z organizatorami).

Trasa:
20 maja - Suwalski Park Krajobrazowy i Wigierski Park Narodowy
21 maja - Biebrzański Park Narodowy, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi 
22 maja - Narwiański Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
23 maja - Białowieski Park Narodowy
24 maja - Finał Sztafety  – Białowieża, Białowieski Park Narodowy
zobacz mapę trasy !

Łączna długość wszystkich etapów wynosi ponad 450 kilometrów. Trasa każdego etapu podzielona jest na odcinki o długości od około 5 km do około 20 km, wyznaczone pomiędzy szkołami, których uczniowie wezmą udział w imprezie. Każda zgłoszona grupa uczestników pokonuje tylko jeden odcinek, przekazując „pałeczkę” następnej grupie. „Pałeczką”  w Sztafecie będzie gałązka przycięta i okorowana przez bobry, tzw. zgryz bobrowy, pożyczony od bobrów z Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Ta oryginalna pałeczka powróci na swoje miejsce w dniu zakończenia Sztafety.

Organizacja:
Sztafeta będzie odbywała się w godzinach od 8.00 do około 17.00. Uczestnicy zgłoszeni na imiennych listach przynajmniej na 14 dni przed startem, pokonywać będą trasę na rowerach, które zapewnią organizatorzy (10 sztuk + 1 zapasowy) oraz na rowerach własnych. Maksymalną liczbę uczestników na poszczególnych odcinkach ustala się, ze względów bezpieczeństwa, na 35 osób. Wszyscy uczestnicy Sztafety otrzymają okolicznościowe koszulki. Po przybyciu na metę swojego odcinka uczniowie wezmą udział w spotkaniu z pracownikiem Parku, który opowie o działalności i walorach parku oraz przeprowadzi konkurs wiedzy o parkach narodowych i krajobrazowych. Laureaci konkursów etapowych będą mogli wziąć udział w uroczystym zakończeniu Sztafety w Białowieskim Parku Narodowym w dniu 24 maja. 

Imprezy towarzyszące:
Każdy dzień imprezy kończyć się będzie otwartym spotkaniem pracowników Parków z uczestnikami Sztafety, młodzieżą lokalnych szkół i wszystkimi zainteresowanymi. Spotkania odbywać się będą na świeżym powietrzu, przy ognisku, lub – w przypadku złej pogody lub chęci prezentacji filmów, przezroczy itp. – pod dachem. Podczas spotkań prezentowane będą m.in. walory przyrodnicze i kulturowe parków narodowych i krajobrazowych w województwie podlaski, zagadnienia ochrony przyrody i środowiska. 

Sprawozdanie z pierwszego dnia Sztafety !

.

.