Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Wigierski Park Narodowy - zbędne lub zużyte składniki majątkowe


  

Ogłoszenie

  

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w licytacji przyczepy rolniczej marki Pronar o ładowności 5 ton. Licytacja w/w sprzętu nastąpi w siedzibie WPN w Krzywem 82 w dniu 28 sierpnia 2018 roku o godzinie 9.00. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest wpłata wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej za sprzęt do kasy Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2018 roku do godziny 8.45. Wadium powinno być wpłacone w walucie polskiej. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny. Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca jest obowiązany zapłacić wylicytowaną kwotę, pomniejszoną o wysokość wadium najpóźniej w dniu licytacji. Wadium pozostałych osób, które brały udział w licytacji zostanie niezwłocznie zwrócone. Wydanie sprzętu nastąpi po opłaceniu wylicytowanej kwoty w kasie WPN.

 

Licytację prowadzić będzie Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno gospodarczego. Kwota postąpienia w licytacji nie może być niższa niż 100 złotych.

 

Maszynę można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów 87 5632555 lub 601 917 567.

 

Osoba odpowiedzialna Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno – gospodarczego.

 

Poniżej opis przyczepy

Nazwa składnika majątku ruchomego Ilość sztuk Ocena stanu technicznego Cena wywoławcza w złotych
Przyczepa rolnicza Pronar T653 rok produkcji 2003 1 Przyczepa jest w dobrym stanie, nie skorodowana, sprawne hamulce i oświetlenie. Ładowność przyczepy 5 ton. Przyczepa ma zgiętą ramę, nie wpływa to jednak na jej użytkowanie. Do wymiany nadają się 2 opony, posiadają jeszcze sprawny bieżnik, ale są spękane na bokach. Spękania nie powodują uchodzenia powietrza. Przyczepa ma ważne ubezpieczenie i badanie techniczne, prowadzi się równo, nie rwie opon. Stan ogólny jest dobry 7 000

 

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia licytacji bez podania przyczyn.

 

  

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego