Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Wigierski Park Narodowy - zbędne lub zużyte składniki majątkowe


  

Ogłoszenie

  

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w licytacji przyczepy rolniczej marki Pronar o ładowności 5 ton. Licytacja w/w sprzętu nastąpi w siedzibie WPN w Krzywem 82 w dniu 17 sierpnia 2018 roku o godzinie 9.00. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej za sprzęt. do kasy Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2018 roku do godziny 8.45. Wadium powinno być wpłacone w walucie polskiej. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny. Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca jest obowiązany zapłacić wylicytowaną kwotę, pomniejszoną o wysokość wadium najpóźniej w dniu licytacji. Wadium pozostałych osób, które brały udział w licytacji zostanie niezwłocznie zwrócone. Wydanie sprzętu nastąpi po opłaceniu wylicytowanej kwoty w kasie WPN.

Licytację prowadzić będzie Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno-gospodarczego. Kwota postąpienia w licytacji nie może być niższa niż 100 złotych.

Maszynę można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów 87 5632555 lub 601 917 567.

Osoba odpowiedzialna Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno-gospodarczego.

Poniżej opis przyczepy:

Nazwa

składnika

majątku

ruchomego

Liczba

sztuk

Ocena stanu technicznego

Cena

wywoławcza

w złotych

Przyczepa rolnicza Pronar T653 rok produkcji 2003

1

Przyczepa jest w dobrym stanie, nie skorodowana, sprawne hamulce i oświetlenie. Ładowność przyczepy 5 ton. Przyczepa ma zgiętą ramę, nie wpływa to jednak na jej użytkowanie. Do wymiany nadają się 2 opony, posiadają jeszcze sprawny bieżnik, ale są spękane na bokach. Spękania nie powodują uchodzenia powietrza. Przyczepa ma ważne ubezpieczenie i badanie techniczne, prowadzi się równo, nie rwie opon. Stan ogólny jest dobry.

10 000

  

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia licytacji bez podania przyczyn.

  

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego