Krzywe 13 grudnia 2016 r.

 

Ogłoszenie

 

Wigierski Park Narodowy w Krzywem informuje, że posiada na sprzedaż: wyposażenie pokoi gościnnych w osadzie: Lipniak 23.

 

Sprzedaż wyposażenia nastąpi w formie przetargu pisemnego w dniu 30 grudnia 2016 roku w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Wartość wyposażenia została ustalona w pakiecie, to znaczy przystępujący do przetargu zobowiązany jest do zakupienia całego pakietu wyposażenia znajdującego się w pokojach gościnnych. W sprawie oględzin wyposażenia należy kontaktować się telefonicznie z osobą Panem Markiem Juszkiewiczem.

 

Cena wywoławcza pakietu zawarta jest w poniższej tabeli:

Leśniczówka Lipniak 23, Pan Marek Juszkiewicz (tel. 510992676)

Nazwa przedmiotu Ilość Stan techniczny Cena jednostkowa Wartość
Fotel obity dermą 1 dobry 30 zł 30 zł
Stolik kawowy 2 dobry 20 zł 40 zł
Krzesło obite dermą 3 dobry 20 zł 60 zł
Stół 1 dobry 30 zł 30 zł
Łoże sypialne 4 dobry 50 zł 200 zł
Komoda 4 dobry 20 zł 80 zł
Szafka nocna 4 dobry 20 zł 80 zł
Szafa 1 dobry 50 zł 50 zł
Dywan 2 dobry 20 zł 40 zł
Rogówka kuchenna 1 dobry 30 zł 30 zł
Razem 320 zł

 

Dodatkowych informacji udziela Stefan Mackiewicz Tel. 695075165 lub 875632564.

Wartość pakietu wyposażenia została obniżona o 50 % ze względu na brak ofert w pierwszym postępowaniu

 

Oferty na zakup wyposażenia należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem do dnia 30 grudnia 2016 roku do godziny 8.45.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem 82 (sala konferencyjna). Kwota zaproponowana w ofercie nie może być niższa niż wartość, która została oszacowana w tabeli.

Wygrywa oferta z najwyższą ceną. Wigierski Park Narodowy zawiadomi niezwłocznie oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty o wynikach postępowania.

 

Oferta powinna zawierać dane oferenta, to jest imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres email, proponowaną cenę za wyposażenie pochodzące z konkretnej lokalizacji. Druk oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup wyposażenia pokoi gościnnych w miejscowości Lipniak”, nie otwierać przed 30 grudnia 2016 roku przed godziną 9.00.

 

Wydanie wyposażenia nastąpi po opłaceniu kwoty wynikającej z oferty i uzgodnieniu terminu wydania z użytkownikiem osady.

 

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży wyposażenia pokoi gościnnych bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy  (48 kb)

  

Powrót