Krzywe 23 stycznia 2018 r.

 

Ogłoszenie

 

Wigierski Park Narodowy w Krzywem ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego pojazdu:

Samochód terenowy marki Łada Niva, numer rejestracyjny BSU 97AC. Przebieg 143 000 kilometrów. Samochód jest w złym stanie technicznym, podłoga samochodu jest skorodowana, na kabinie widoczne są liczne ogniska korozji. Elementy zawieszenia zużyte. Silnik, skrzynia biegów, sprzęgło w dobrym stanie, samochód wyposażony jest w instalację LPG sprawną. Badanie techniczne ważne do dnia 24 stycznia 2018 roku. Cena wywoławcza 2500 złotych.

 

Przetarg na wyżej wymieniony pojazd odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki w sali konferencyjnej parku w dniu 2 lutego 2018 roku o godzinie 9.00. Warunkiem przystąpienia jest wpłacenie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej pojazdu najpóźniej w dniu przetargu do kasy Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Wadium powinno być wpłacone w walucie polskiej. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny. Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.. Nabywca jest obowiązany zapłacić kwotę zaproponowaną w ofercie niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu kwoty zaproponowanej w ofercie pomniejszonej o wysokość wadium. Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

 

Oferty przetargowe należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych w następujący sposób:

„Oferta na zakup samochodu marki Łada Niva”. Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 2 lutego 2018 roku do godziny 8.50 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem 82.

 

Pojazd można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów 87 5632564 lub 695075165. Osoba odpowiedzialna Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno – gospodarczego .

 

 

Załączniki:

- Zdjęcia pojazdu (spakowane w formacie zip)

 

  

Powrót