ZADANIA DLA WOLONTARIUSZY W 2016 R.

  

  

Lp.

Termin

/liczba dni

/liczba osób

Zadanie

Opis zadania

Wymagania

Opiekun

1

wiosna-lato
/ 6 dni
/ 2 osoby

Sprzątanie szlaków oraz brzegów jezior i rzek

Zbieranie śmieci, przenoszenie worków ze śmieciami do dróg

-

Leśniczy danego
Obwodu Ochronnego

2

kwiecień - maj
/ 3 tygodnie / 2-4 osoby

Prace porządkowe
na wystawie etnograficznej i wokół wystawy

Czyszczenie eksponatów, prace porządkowe w salach wystawowych,
czyszczenie dużych eksponatów – maszyn rolniczych przed wystawą,
porządkowanie terenu - grabienie

-

Barbara Perkowska

3

cały rok
/ 5 dni
/ 2 osoby

Rozbiórka starego ogrodzenia

-

-

Jerzy Bednarek

4

cały rok
/ 5 dni
/ 2 osoby

Pomoc przy wyznaczaniu powierzchni próbnych
(przeciwdziałanie szkodnikom drzew) i inne prace leśne

-

Mile widziane osoby związane z leśnictwem
– studenci, absolwenci technikum leśnego

Jerzy Bednarek

5

2-4 osoby
/ 4-6 dni

Konserwacja drewnianej infrastruktury turystycznej
(malowanie płotu i stołów)

-

-

Adam Januszewicz

6

lipiec-wrzesień
/ 3 tygodnie
/ 4 osoby

Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych roślin
(niecierpka gruczołowatego)

Wyrywanie, wykopywanie i składowanie roślinności

Sprawność fizyczna

Piotr Rogala

7

kwiecień-maj
/ 4-5 dni
/ 2-4 osoby

Oczyszczenie i konserwacja
elementów placu zabaw w Krzywem

-

-

Adam Januszewicz

8

kwiecień- maj
/ 1-2 osoby
/ 2-4 dni

Prace porządkowe w terenie (Dziupla)

-

-

Barbara Perkowska

9

kwiecień- maj
/ 1-2 osoby
/ 1-2 dni

Prace porządkowe w terenie
(ścieżki dydaktyczne: Las i Suchary)

Zbieranie śmieci, przycięcie gałęzi, umycie tablic

-

Barbara Perkowska

   

   

   

Powrót

   

© Wigierski Park Narodowy