WOLONTARIAT - ZADANIA 2023

Możliwa jest realizacja zadań także w ramach wolontariatu długoterminowego tj. bez zakwaterowania, umowa długookresowa, a realizacja zadań odbywa się cyklicznie, np. jeden dzień w tygodniu.

 

Zadanie 1. kontrola stanu i poprawa infrastruktury turystycznej

Zakres czynności:

·         kontrola stanu szlaków i ścieżek, ewentualne poszerzenie prześwitów szlaków poprzez przycięcie zwisających gałęzi, usunięcie przeszkód;

·         kontrola stanu tablic informacyjnych, tabliczek kierunkowych i innej infrastruktury turystycznej;

·         czyszczenie i konserwacja drewnianej infrastruktury turystycznej tj. malowanie impregnatem drewnianych elementów infrastruktury: płotów, kładek, pomostów, ławostołów itp.

Minimalna liczba uczestników: 1

Terminy: od 1.04.2023

Wymagania:

·         wiek powyżej 18 lat;

·         dobry stan zdrowia ze względu na pracę fizyczną w terenie;

·         orientacja w terenie (znajomość terenu WPN, korzystanie z mapy).

 

Zadanie 2. pomoc leśnika

Zakres czynności:

·         inwentaryzacji gatunków obcych;

·         przeglądu stanu ogrodzeń;

·         pomoc przy szacunkach brakarskich;

·         pomoc przy pomiarze drewna.

Minimalna liczba uczestników: 1

Terminy: od 1.04.2023

Wymagania:

·         wiek powyżej 18 lat;

·         dobry stan zdrowia ze względu na pracę fizyczną w terenie;

·         znajomość prac leśnych i/lub wykształcenie leśne.

 

Zadanie 3. wydarzenia edukacyjne

Zakres czynności:

·         pomoc w organizacji, przygotowaniu i realizacji wydarzeń edukacyjnych;

·         robienie zdjęć podczas imprez edukacyjnych;

·         pomoc przy przygotowaniu materiałów edukacyjnych.

Minimalna liczba uczestników: 1

Terminy:

Noc Muzeów – maj 2023

Gra terenowa – czerwiec/lipiec 2023

Sprzątanie Świata – wrzesień 2023

Wymagania:

·         wiek powyżej 18 lat.

 

Zadanie 4. wystawa etnograficzna

Zakres czynności:

·         czyszczenie i pomalowanie eksponatów na wystawę etnograficzną

Minimalna liczba uczestników: 1

Terminy: od 01.03.2023

Wymagania:

·         wiek powyżej 18 lat;

·         zdolności manualne.

   

   

   

Powrót

   

© Wigierski Park Narodowy