Świąteczne warsztaty

w Wigierskim Parku Narodowym

  

  

  

W dniach od 6 marca do 11 marca w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego odbyły się warsztaty z plastyki obrzędowej związanej ze Świętami Wielkanocnymi. Dzieci i młodzież z okolicznych miejscowości pod okiem instruktorów wykonywała świąteczne dekoracje ludowe.

 

Dziewczęta z Gimnazjum w Raczkach wycięły papierowe firanki, które zgodnie z naszą tradycją były przygotowywane do wiosennej dekoracji okien. Na firankach oprócz tradycyjnych wzorów z Suwalszczyzny znalazły się wzory bardziej nowoczesne.

  

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kaletniku przygotowały wielkanocne palmy i uczyły się malować pisanki. Wielu z uczniów odkryło w trakcie zajęć ukryte talenty artystyczne, a samodzielne wykonanie dekoracji świątecznych okazało się wcale nie takie trudne i przyniosło wiele radości.

  

Mamy nadzieję, jako organizatorzy warsztatów, że przed kolejnymi Świętami Wielkanocnymi dzieci i młodzież uczestnicząca w tegorocznych warsztatach już samodzielnie przygotuje takie dekoracje.

  

  

zobacz fotoreportaż >>

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

 

 

 

Strona główna WPN