.

II Sztafeta Obszarów Chronionych Województwa Podlaskiego

.


Sztafeta dotarła 24 maja do Wigierskiego Parku Narodowego.


Do dyrekcji Parku nadjechała młodzież
ze Szkoły Podstawowej w Płocicznie

,
Pałeczkę Sztafety - zgryz bobrowy powieźli dalej
dyrektor i pracownicy Parku.


"Parkowi" na trasie Sztafety - jednym z
dobrze oznakowanych i popularnych szlaków rowerowych WPN


Dyrektor Szkiruć przekazuje pałeczkę następnej grupie kolarzy -
uczniom Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku


Szczęśliwej drogi na dalszym odcinku Sztafety !

O Sztafecie

 .