autor sprawozdania :Lech Krzysztofiak                 opracowanie i wykonanie strony:KAJA Janina Elżbieta Kamińska 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

CZYNNA OCHRONA
ZAGROŻONYCH GATUNKÓW STORCZYKOWATYCH
W REJONIE PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  Zdjęcia:

  

 1. Kukuczka kapturkowata Neottianthe cucullata

 2. Jedyne znane obecnie stanowiska kukuczki kapturkowatej znajdują się w lasach Puszczy Augustowskiej

 3. Przeniesione okazy kukuczki kapturkowatej sadzone są w odpowiednio wybranych miejscach

 4. Drewniana ramka pozwala dokładnie określić położenie przesadzonych roślin kukuczki kapturkowatej

 5. Nowe stanowiska kukuczki kapturkowatej muszą być osłonięte przez drzewa,

 6. ...krzewy

 7. lub wały ziemne tak, aby promienie słoneczne nie padały bezpośrednio na rośliny przez dłuższy czas

 8. Na nowych stanowiskach kukuczka kapturkowata znalazła sprzyjające warunki do rozwoju

 9. Miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis

 10. dolina Rospudy koło Augustowa była do niedawna jedynym stanowiskiem występowania miodokwiatu krzyżowego

 11. Niepozorne okazy miodokwiatu krzyżowego trudno znaleźć pośród bujnej roślinności torfowiska

 12. Wybór roślin miodokwiatu krzyżowego przeznaczonych do przeniesienia na nowe stanowiska był poprzedzony dokładnym opisem roślin i ich bezpośredniego otoczenia

 13. Okazy miodokwiatu krzyżowego pobierane były wraz z dużym wycinkiem podłoża, na którym rosły

 14. Większość okazów miodokwiatu krzyżowego przenoszono na nowe stanowiska wraz z roślinami towarzyszącymi

 15. Pobrane okazy miodokwiatu krzyżowego przenoszone były na nowe, wcześniej wybrane miejsca na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

 16. Nowe miejsca dla storczyków były starannie dobrane, tak aby rośliny miały optymalne warunki do rozwoju

 17. Wybór nowych stanowisk dla miodokwiatu krzyżowego zależał przede wszystkim od poziomu wilgotności gruntu oraz od składu gatunkowego roślin, które na nich rosły

 18. Nowe stanowiska miodokwiatu krzyżowego zostały odpowiednio oznakowane, tak aby można je było monitorować przez następne lata

 19. Na nowych stanowiskach miodokwiat krzyżowy dalej rozwijał się wytwarzając kwiaty

 20. ... i zawiązując owoce

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

  

powrót do: sprawozdania z realizacji projektu

  

powrót do: Wigierskiego Parku Narodowego