SPRZĄTANIE ŚWIATA '2007

  

  

Wielkie sprzątanie Wigierskiego Parku Narodowego odbyło się 28 września 2007 r.

Do akcji przystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, nauczyciele, pracownicy terenowi i biurowi WPN. Łącznie sprzątało teren parku ponad 600 osób. Efektem sprzątania są zlikwidowane dwa dzikie wysypiska śmieci i zebrane 2340 kg śmieci. Sprzątano miejsca najbardziej narażone na zaśmiecanie, a więc szlaki turystyczne – piesze, rowerowe, miejsca ogniskowe, pola biwakowe, ścieżki edukacyjne, miejscowości turystyczne, pobocza dróg i obrzeża lasów. Nasi ichtiolodzy i rybacy sprzątali również rzekę Czarną Hańczę i brzeg jeziora Wigry – Zatokę Zadworze, która jest najczęściej uczęszczana przez wodników. Dla uczestników akcji za dobre zbieranie zorganizowano ogniska i pyszne kiełbaski.

  

Dobroczyńcami tegorocznej akcji Sprzątanie Świata`2007 byli:

  • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, ul. Buczka 150a w Suwałki (bezpłatne przyjęcie odpadów);
  • Suwalskie Zakłady Drobiarskie ANIMEX Grupa Drobiarska Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 112A w Suwałkach (ufundowanie kiełbasek na ognisko);
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o., ul. Sejneńska 82 w Suwałkach (dodatkowe kursy MPK)
  • Firma Transportowo-Usługowa EKO z Jeleniewa ul. Słoneczna 12 (bezpłatny przewóz odpadów do kompostowni)
  • Gmina Suwałki (przewóz odpadów)
  • Rada Sołecka Stary Folwark (kiełbaski dla uczniów z SP St.Folwark)

Naszymi sprzymierzeńcami akcji Sprzątanie Świata`2007 byli uczniowie i nauczyciele

z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 4, SP nr 5 w Suwałkach, SP w Monkiniach, SP w Nowej Wsi, SP w Starym Folwarku, SP w Maćkowej Rudzie, Gimnazjum Nr 2, nr 4, nr 7 w Suwałkach, Gimnazjum w Płocicznie –Tartak, Gimnazjum w Krasnopolu, Zespół Szkół nr 5, ZS nr 6, ZS nr 7 w Suwałkach, I LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, II LO im. gen. Z.Podhorskiego w Suwałkach, Bursa Szkolna w Suwałkach.

  

Wszystkim Serdecznie dziękujemy. Do następnego roku!

  

  

Fotoreportaż z akcji