Młodzi Strażnicy Przyrody pogranicza polsko – litewskiego

- podsumowanie realizacji projektu

   

   

   

   

   

W dniach 9 – 16 lipca 2006 roku w Wigierskim Parku Narodowym zorganizowano drugą edycję tzw. Obozu Młodych Rangersów. Impreza odbywała się pod patronatem Federacji EUROPARC i jest częścią Europarc Junior Ranger Network 2006. Podobne spotkania dla młodzieży zorganizowano w parkach narodowych i parkach natury na terenie całej Europy. Ideą obozu Młodego Rangersa (czyli strażnika) jest zwiększenie świadomości ekologicznej młodych osób zamieszkujących obszar parku narodowego.

   

W br. obóz zorganizowano pod hasłem „Młodzi Strażnicy Przyrody pogranicza polsko – litewskiego”, gdyż udział w nim wzięła grupa młodzieży z Litwy. Młodzież litewska to także mieszkańcy litewskiego parku – Dzukijskiego Parku Narodowego, który był współorganizatorem naszego międzynarodowego obozu. Wspólnie z partnerem litewskim jako dwa zasadnicze cele przyjęliśmy:

 1. Rozbudzenie u uczestników wymiany zainteresowań przyrodą i jej ochroną tak, aby w przyszłości stali się oni “strażnikami” tych terenów oraz uświadomienie o bogactwie przyrodniczym i kulturowym regionu
 2. Przełamanie barier kulturowych między młodzieżą polską i litewską, która żyje w bliskim sąsiedztwie. Młodzież z małych miejscowości (taka grupa uczestniczyła w projekcie) często nie ma możliwości poznania kultury innych krajów, co przyczynia się do zjawiska ksenofobii.

  

Obóz zorganizowano na terenie WPN-u, młodzież została zakwaterowana na polu namiotowym w miejscowości Stary Folwark. W obozie wzięło udział 12 osób ze strony litewskiej (10 uczniów i 2 opiekunów) oraz 12 osób ze strony polskiej (10 uczniów oraz 2 opiekunów). W czasie tygodnia młodzież aktywnie włączała się w pracę pracowników parku narodowego – ich codzienne zajęcia z zakresu ochrony przyrody, badań naukowych i udostępniania do zwiedzania. Był także czas na gry, zabawy, wspólne śpiewy i tańce. Podczas realizacji programu kładliśmy nacisk na zintegrowanie grupy polskiej i litewskiej tak, aby uczestnicy znaleźli w drugiej grupie przyjaciół i towarzyszy do wspólnych zadań. W celu wzmocnienia wzajemnego poznania się grup z obu krajów, większość zadań do wykonania (czy to w zakresie zabaw, zajęć dydaktycznych czy terenowych) organizowano w parach polsko-litewskich, co jak okazało się później wniosło duży wkład w indywidualny rozwój uczestników. Młodzież była zmuszona przełamać własną nieśmiałość i komunikować się między sobą w języku angielskim celem zrealizowania poszczególnych działań. Było to przy okazji wyśmienitą okazją do praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu nauki języka angielskiego zdobytego w szkole. Poza tym tego typu zajęcia przyśpieszały wytworzenie wspólnej więzi, zrozumienia i akceptacji. Dużo zabawy wnosiły zajęcia nauki języka polsko-litewskiego. Przyswajane zwroty, słowa były przez młodzież wykorzystywane do wyrażania uwag o zajęciach, pogodzie, swoich rówieśnikach, przy pożegnaniach, powitaniach.

   

Zorganizowano szereg zajęć, które miały na celu zaznajomienie z mentalnością i kulturą sąsiedniego kraju. Ponadto wzajemnej edukacji kulturowej służyło spotkanie dotyczące tradycji kulinarnych i tradycyjnych obrzędów w obu krajach. Uczestnicy prezentowali przygotowane wcześniej w domu tradycyjne potrawy i omawiali ich receptury.

   

Podczas codziennego programu wymiany za zajęcia merytoryczne z uczestkiami obozu odpowiadali pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego, a w programie znalazły się m.in.

 • poznawanie ścieżek edukacyjnych parku;
 • rozpoznawanie gatunków flory i fauny charakterystycznych dla torfowisk wysokich;
 • prezentacje o walorach obu parków narodowych – Wigierskiego i Dzukijskiego;
 • rajd rowerowy szlakiem turystycznym dookoła jeziora Wigry;
 • spotkanie ze służbami leśnymi Wigierskiego Parku Narodowego;
 • rejs kutrem rybackim po jeziorze Wigry
 • spływ kajakowy rzeką Czarną Hańczą, w tym badanie makrofauny dennej rzeki i podstawowych parametrów chemicznych, nauka rozpoznawania flory;
 • zajęcia w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN - badanie makrofauny dennej jeziora Wigry, chemizm wód jeziora Wigry i Suchara Wielkiego;
 • wyjazd i zwiedzanie najstarszego parku narodowego w Polsce – Białowieskiego Parku Narodowego.

    

W przedostatnim dniu obozu odbyło się pożegnalne ognisko, podczas którego Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego wręczyły certyfikaty ukończenia obozu wszystkim uczestnikom. Nie zabrakło też wspólnych śpiewów i nauki tańców ludowych.

Realizacja projektu Młodzi Strażnicy Przyrody pogranicza polsko – litewskiego była możliwa dzięki środkom finansowym Programu Młodzież. Zarówno Wigierski Park Narodowy, jak i Dzukijski Park Narodowy pozyskały dotacje na wspólną organizację obozu.

   

Program Młodzież jest programem Komisji Europejskiej skierowanym do młodzieży w wieku 15-25 lat, a ideą tego programu jest m.in. przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności i kulturze młodych ludzi i rozwijanie osobowości młodych ludzi. Koordynatorami projektu ze strony Wigierskiego Parku Narodowego byli: Joanna Adamczewska, Kierownik Działu Edukacji i Adam Januszewicz, Strażnik Straży Parku. Ze strony Dzukijskiego Parku Narodowego osobą koordynującą prace była Lina Černiauskiene, Kierownik Centrum Informacyjnego.

   

zob. także: sprawozdanie z ubiegłorocznej edycji JRC

 

   

   

Opracowanie: Joanna Adamczewska

   

kliknij,
aby powiększyć

Prezentacja potraw regionalnych, 9.07.2006 r.

Wspólna degustacja regionalnych przysmaków, 9.07.2006 r.

Rozpoczęcie obozu
– powitanie przez Dyrektora WPN, Z. Szkirucia, 10.07.2006 r.

Zajęcia na ścieżce edukacyjnej Suchary, 10.07.2006 r.

Uczestnicy formułują swoje obawy i nadzieje związane z obozem, 10.07.2006 r.

Prezentacje młodzieży, 11.07.2006 r.

Rajd rowerowy dookoła jeziora Wigry, 11.07.2006 r.

Z wizytą u leśniczego, 12.07.2006 r.

Wspólna nauka języka, 12.07.2006 r.

Pobór prób do oznaczania makrofauny dennej rzeki, 13.07.2006 r.

Co żyje na dnie Czarnej Hańczy ? Oznaczanie pobranych prób, 13.07.2007 r.

Spływ kajakowy rzeką Czarną Hańczą, 13.07.2006 r.

Zajęcia w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN, 14.07.2006

Wizyta w Muzeum Przyrodniczym Białowieskiego Parku Narodowego,
15.07.2006 r.

Podsumowanie obozu i wręczenie dyplomów, 15.07.2006 r.

Pożegnalne ognisko i wspólne śpiewy, 15.07.2006 r.