WIGIERSKI PARK NARODOWY

  

  

Proszę chwilę zaczekać, wczytuję ilustracje

   

 

      Praktyczny przewodnik dla odwiedzających Wigierski Park Narodowy

Strona główna WPN

  

  

  

  

  

 

ZASADY UDOSTĘPNIENIA PARKU DO ZWIEDZANIA

 

 

Zasady udostępniania Parku dla turystyki zawarte są w Zarządzeniu nr 3/2006 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego dla celów turystycznych, naukowych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych oraz jego nowelizacjach.

  

Turystykę lądową po terenie parku można uprawiać przez cały rok od wschodu do zachodu słońca. Zwiedzanie parku może odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, drogach leśnych, na drogach publicznych oraz w obiektach turystycznych i edukacyjnych parku. Obowiązują następujące zasady pobytu i uprawiania turystyki na obszarach lądowych:

 Postój pojazdów z napędem spalinowym może odbywać się wyłącznie na oznakowanych parkingach.

 Pojazdy z napędem spalinowym mogą poruszać się wyłącznie po drogach publicznych.

 Biwakowanie dozwolone jest na polach biwakowych: „Jastrzęby”, „Za szkołą”, „Gremzdówka”, „Bindużka”.

 Rozpalanie ognisk i używanie otwartego płomienia możliwe jest na polach namiotowych oraz w specjalnie urządzonych miejscach odpoczynku: w „Dziupli” w Krzywem oraz na polanie Powały; na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych rozpalanie ognisk jest zabronione.

 Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych liczących więcej niż 40 uczestników wymaga uzgodnienia z dyrektorem parku.

 Usługi przewodników turystycznych na terenie parku mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia zgodne z wymogami ustawy o usługach turystycznych oraz upoważnienie wydane przez dyrektora parku.

 Za wstęp lub korzystanie z wartości przyrodniczych parku i urządzeń infrastruktury turystycznej pobiera się opłaty w formie karty wstępu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty; Dz.U. z dnia 24 maja 2005 r.). Do kontroli posiadania przez turystów kart wstępów oraz licencji wędkarskich upoważnieni są pracownicy Straży Parku i Służby Parku.

 Osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, a w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) z późniejszymi zmianami.

  

  

Turystykę wodną można uprawiać w okresie od 1 maja do 31 października na jeziorach Wigry, Pierty, Postaw, Leszczewek, Omułówek, Mulaczysko, Czarne koło Bryzgla, Czarne koło Gawrych Rudy oraz na rzece Czarna Hańcza w granicach parku pomiędzy miejscowościami Czerwony Folwark i Studziany Las. Obowiązują następujące zasady pobytu i uprawiania turystyki na wodzie:

 Wyspy na jeziorach są wyłączone z uprawiania turystyki.

 Jeziora w okresie ich zlodzenia są udostępnione dla ruchu turystycznego i uprawiania sportów zimowych.

 Zabronione jest używanie silników spalinowych.

 Zabronione jest wpływanie w strefy porośnięte przez trzcinowiska i skupienia roślin o liściach pływających.

 Na jeziorze Wigry zabroniony jest pobyt w pasie wody o szerokości 20 m od skraju pasa roślinności wynurzonej na odcinku od ujścia rzeki Czarna Hańcza do półwyspu Łysocha;

 W okresie do 15 czerwca obowiązuje zakaz pobytu w 20-metrowej strefie przylegającej do pasa roślin wynurzonych wokół wysp: Ordów, Ostrów, Krowa, Brzozowych i Kamień oraz wzdłuż południowego brzegu jeziora Wigry od cypla na przesmyku pomiędzy wyspą Krowa i stałym lądem do Zatoki Jastrzębiej.

 Żegluga pasażerska statkiem „Tryton” odbywa się od 1 maja do 31 października, od wschodu do zachodu słońca.

 Nurkowanie w wodach parku z użyciem aparatów tlenowych może odbywać się po uzyskaniu zgody dyrektora parku oraz uiszczeniu opłaty za nurkowanie. Nurkowanie z użyciem aparatów tlenowych może odbywać się wyłącznie w miejscach, terminach i na zasadach określonych przez dyrektora parku. Nurkujących obowiązuje zakaz posiadania urządzeń do polowania i połowu ryb. Za nurkowanie pobierane są opłaty. Dyrektor parku może zwolnić nurkujących z opłaty lub jej części, jeżeli zostanie zawarte z parkiem porozumienie dotyczące wykonania przez nurków działań na rzecz parku.

  

  

Zasady fotografowania i filmowania w parku

  

 Fotografowanie i filmowanie na obszarach udostępnionych dla ruchu turystycznego jest bezpłatne.

 Fotografowanie i filmowanie na obszarach wyłączonych z ruchu turystycznego wymaga uzyskania zgody dyrektora parku oraz uiszczenia opłaty.

 Dyrektor parku może zwolnić fotografujących lub filmujących z opłaty lub jej części, jeżeli zostanie zawarte porozumienie z parkiem dotyczące możliwości nieodpłatnego wykorzystywania przez park kopii przekazanych zdjęć lub filmów.

  

  

  

Miejsca sprzedaży kart wstępu oraz wydawnictw

Krzywe:

Centrum Informacji Turystycznej, Krzywe 82, tel. 0/87 5632562, 510992672,

e-mail: turystyka@wigry.org.pl;

parking przy dyrekcji parku, Krzywe 82, tel. 0/87 5632569;

Leśniczówka Krzywe – Józef Koncewicz, tel. 510992673.

  

Leszczewek:

pokoje gościnne WPN – Leśniczówka Leszczewek – Piotr Rogala, tel. 510992678;

Iwona Kalinowska, Leszczewek 17, tel. 0/87 5637586;

Janusz Trocki, Leszczewek 23, tel. 603599959.

  

Leszczewo:

Bożena Topolska, Leszczewo 11, tel. 0/87 5637013.

  

Tartak:

Zofia Tarasiewicz, Tartak 9, tel. 0/87 5637174.

  

Stary Folwark:

Muzeum Wigier, Stary Folwark, tel. 0/87 5630152, 510992695;

Centrum Informacji Turystycznej, Stary Folwark 19, tel. 604179877, 087/ 5637722, 0/87 5670959;

Katarzyna i Bogdan Łukowscy, Stary Folwark 44, tel.0/87 5637789;

Ośrodek PTTK, Stary Folwark, tel. 0/87 5665961.

  

Piertanie:

Halina Żukowska, Piertanie 3A, tel. 0/87 5637142.

 

Mikołajewo:

Pokoje gościnne WPN-u – Gajówka Budzisko – Jan Milewski, tel.510992692;

„Pensjonat Wigierski” – Krystyna Chilińska, Mikołajewo 23, tel.500088497;

Leśniczówka Mikołajewo – Tomasz Huszcza, tel. 510992691.

 

Krusznik:

Leśniczówka Krusznik – Leszek Świacki, tel. 510992686.

  

Maćkowa Ruda:

Pokoje gościnne WPN-u – Jacek Łoziński, Maćkowa Ruda 57, tel. 087/516 42 01;

Klub Miłośników Dzikiej Przyrody „Hobbit” – Waldemar Motulewski, Maćkowa Ruda 39, tel. 0602311098.

 

Gawrych Ruda:

Pensjonat „Anser”, Gawrych Ruda 109, tel. 0/87 5639192, 0 607222203;

Kompleks Turystyczny „U Jawora”, tel. 0/87 5639336, 0/87 5665501, 691727865;

pokoje gościnne WPN-u – Leśniczówka Gawarzec – Zbigniew Bielawski, tel.510992694.

  

Bryzgiel:

Pokoje gościnne WPN-u– Leśniczówka Powały – Jan Myszkowski, tel. 510992685;

Dariusz Kulbacki, Bryzgiel 7, tel. 502304588.

  

Wysoki Most:

Leśniczówka WPN-u – Sławomir Kołodziejski, tel. 510992689;

Pola namiotowe „Gremzdówka” i „Bindużka” – dzierżawca Piotr Szczerbiński,

tel. 601717887.

  

Zakąty:

Pole namiotowe „Jastrzęby” – dzierżawca Piotr Szczerbiński, tel.601717887.

  

Buda Ruska:

Pole namiotowe – Zbigniew Terlecki, tel. 509320229.

  

Wigry:

Dom Pracy Twórczej, Wigry, tel. 0/87 5637000;

Gospodarstwo agroturystyczne „U Haliny” – pole namiotowe, Wigry 12, tel. 0/87 5637042, 506324298;

Aurelia i Zdzisław Drażba, Wigry 6, tel.0/87 5637045.

  

Remieńkiń:

Bernadeta Hus-Sienkiewicz, tel.0/87 5164620, 606766788, 601726211.

 

Augustów:

Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT, ul. Konwaliowa 2, tel. 0/87 6434399.

  

Krasne:

Barbara i Jarosław Ołowniuk, Krasne 2, tel. 0/87 5672627, 662145501.

  

  

Zasady udostępniania wód do wędkowania

  

Zasady wędkowania w parku reguluje zarządzenie nr 20/2008 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 5 listopada 2008 roku, w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego.

1. Wędkowanie dozwolone jest na jeziorach: Wigry, Pierty, Leszczewek, Omułówek, Czarne k. Bryzgla, Czarne k. Gawrych Rudy, Mulaczysko oraz rzece Czarnej Hańczy w granicach parku, na odcinku Czerwony Folwark- Studziany Las, na podstawie wykupionej licencji.

2. Z opłat za wędkowanie zwolniona jest wyłącznie młodzież do lat 14, która może wędkować w ramach własnego łowiska i limitu dziennego, ale wyłącznie pod opieką opiekuna, który wniósł opłatę za wędkowanie.

3. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej, tj. od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem.

4. Wędkowanie z łodzi lub brzegu dozwolone jest wyłącznie dwiema wędkami zwykłymi lub metodą spinningową na zasadach określonych w punkcie 7. Zimą z lodu wolno łowić tylko jedną wędką.

5. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu „na żywca” (zakaz dotyczy stosowania jako przynęty żywych oraz martwych ryb).

6. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu suma, siei, troci jeziorowej oraz pstrąga potokowego.

7. Połów szczupaka oraz połów na spinning dozwolony jest wyłącznie w jeziorach Wigry i Pierty w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. W pozostałych wodach połów szczupaka oraz połów na spinning jest zabroniony.

8. Wędkującego obowiązuje zakaz stosowania wszelkich zanęt. Posiadanie zanęty podczas połowu będzie traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.

9. W jeziorach udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wędkowanie z brzegu dozwolone jest w miejscach niezarośniętych trzcinami.

10. W jeziorze Wigry zabrania się wędkowania z brzegu oraz w stykającym się z nim pasem wody o szerokości 20 metrów (w miejscach gdzie roślinność wynurzona porasta brzegi, pas wody wyłączony z wędkowania zaczyna się od skraju roślinności wynurzonej w kierunku środka jeziora) na odcinku od ujścia rzeki Czarnej Hańczy w Zatoce Hańczańskiej do półwyspu Łysocha. Fragment linii brzegowej wyłączonej z wędkowania przedstawiony jest na załączonej mapce. Zakaz ten nie dotyczy wędkowania z lodu.

11. Wędkowanie z łodzi na jeziorach udostępnionych do wędkowania dozwolone jest od 1 maja do 31 października i może odbywać się tylko z jednostek zarejestrowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Cumowanie łodzi może odbywać się wyłącznie przy istniejących pomostach oraz przy niezarośniętych brzegach jezior udostępnionych do wędkowania. Odcinki brzegów, na których dozwolone jest cumowanie łodzi, przedstawione są na mapce stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

13. Podczas połowów z łodzi obowiązuje zakaz wpływania w trzcinowiska.

14. W jeziorze Wigry, okresie od zejścia lodu do 15 czerwca, obowiązuje zakaz wędkowania z brzegu oraz z łodzi w 20 metrowym pasie wody (w miejscach gdzie roślinność wynurzona porasta brzegi, pas wody wyłączony z wędkowania zaczyna się od skraju roślinności wynurzonej w kierunku środka jeziora) wokół wysp: Ordów, Ostrów, Krowa i dalej wzdłuż południowego brzegu do cypla w miejscowości Zakąty. Zakaz ten dotyczy także wysp Brzozowych oraz wyspy Kamień.

15. Wędkowanie w rzece Czarnej Hańczy dozwolone jest poniżej jeziora Wigry w granicach WPN-u. Na odcinku rzeki od Wysokiego Mostu do granicy WPN-u, w miejscowości Studziany Las, dopuszcza się stosowanie jako przynęty wyłącznie sztucznej muchy oraz przynęt roślinnych.

16. Obowiązują następujące wymiary ochronne: płoć - 15 cm, okoń - 15 cm, leszcz - 25 cm, szczupak – 55 cm.

17. Obowiązują następujące limity ilościowe: szczupak - 2 sztuki w ciągu doby, leszcz – 10 sztuk.

18. W przypadku utraty licencji, duplikaty nie są wydawane.

  

  

  

  

  

  

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich

Krzywe: Siedziba WPN-u, Krzywe 82– kasa – I piętro, 0/87 5632546;

parking przy siedzibie WPN-u, Krzywe 82, 0/87 5632569.

 

Stary Folwark: sklep „Kormoran”, Stary Folwark 2A.

 

Bryzgiel: leśniczówka Powały, Bryzgiel 3;

Bar „Marco”, Bryzgiel 19;

pole namiotowe „Jastrzęby" w Zakątach.

  

Suwałki: „Barakuda”, Dariusz Juchniewicz, ul. Noniewicza 42,

Arkadia, tel. 668175747;

sklep wędkarsko-zoologiczny ”Szczupak”, ul. Minkiewicza 28;

sklep „Kormoran”, ul. Sejneńska 6/2;

sklep „Stynka", ul. 1 Maja 1/2;

sklep „Rybka”, ul. Andersa 9A;

PPHU „REMAS”, ul. Krótka 4.

  

Augustów: Jerzy Wasilewski, ul. Kopernika 3, Sklep Wędkarski, ul. Mostowa 24

  

Raczki: Andrzej Bączyk, ul. Cmentarna 7.

  

Wigry: Dom Pracy Twórczej Wigry, tel. 0/87 5637000,

Gospodarstwo agroturystyczne, pole namiotowe, Wigry 12, tel. 0/87 5637042, 506324298;

 

 

 

  

Dalej

  

  

  

© Wigierski Park Narodowy

Projekt i wykonanie: KAJA