PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

 

 

Nazwa zadania Nr umowy Okres
realizacji zadania
Koszt
całego
zadania
Środki
NFOŚiGW
2023        
"Ochrona ekosystemów Wigierskiego Parku Narodowego przed pożarami w latach 2023-2027” 1465/2023/Wn10/OP -po/D 09.2023
-
09.2027
1 178 986,00 1 178 986,00
„Ochrona czynna nieleśnych ekosystemów lądowych Wigierskiego Parku Narodowego” 1029/2023/Wn10/OP-wk/D z dnia 10.07.2023 r. 31.07.2023 –30.11.2023 160 258,24 144 232,42
Wyjdź Przyrodzie Na spotkanie. WPN 2023-2026
(zobacz)
1600/2023/Wn50/EE/D z dnia
04.10.2023 r.
02.10.2023 –30.10.2026 334 100,00 334 100,00
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Leszczewo – wykup działki 85/4” 1459/2023/Wn10/OP-wk/D z dnia
31.10.2023 r.
22.06.2023 –14.07.2023 81 857,38 81 857,38
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Leszczewek – wykup działek 2/6 i 2/7” 1460/2023/Wn10/OP-wk/D z dnia
31.10.2023 r.
22.06.2023 –14.07.2023 143 616,36 143 600,00
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Krusznik – wykup działki 165” 1334/2023/Wn10/OP-wk/D z dnia
21.07.2023 r.
06.06.2023 –05.07.2023 202 477,30 202 477,30
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Leszczewo – wykup działki 85/3” 1039/2023/Wn10/OP-wk/D z dnia
16.06.2023 r.
24.04.2023 –23.05.2023 51 635,98 51 635,98
2022        
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Maćkowa Ruda – wykup działki 259” 2866/2022/Wn10/OP-wkD z dnia
24.05.2022 r.
25.02.2022 –30.03.2022 31 230,00 31 230,00
„Ochrona strefy brzegowej jeziora Wigry i cennych siedlisk Natura 2000 – wykup działek 30/23, 30/29, 30/24, 30/30 oraz udziału w działce 30/34 w Gawrych Rudzie” 3034/2022/Wn10/OP-wkD z dnia 20.07.2022 r. 01.06.2022 –01.07.2022 221 627,88 221 627,88
„Ochrona strefy brzegowej jeziora Wigry – wykup działek 85 i 86 w obrębie Rosochaty Róg” 3295/2022/Wn10/OP-wk/D z dnia
21.10.2022 r.
31.08.2022 –29.09.2022 418 947,08 418 947,08
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Krusznik – wykup działek 222/12 i 222/13” 3293/2022/Wn10/OP-wk/D z dnia
21.10.2022 r.
12.09.2022 –11.10.2022 163 793,32 163 793,32
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Krusznik – wykup działki 16” 3321/2022/Wn10/OP-wk/D z dnia
07.11.2022 r.
05.09.2022 –04.10.2022 318 008,58 318 008,58
2021        
„Ochrona siedlisk Natura 2000– wykup działek 390 i 391 w obrębie Nowa Wieś” 3047/2021/Wn10/OP-wkD z dnia
16.12.2021 r
12.10.2021 –10.11.2021 21 138,98 21 138,98
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Leszczewo - wykup działki 152” 3082/2021/Wn10/OP-wkD z dnia
22.12.2021 r.
22.12.2021 –30.12.2021 93 179,80 92 200,00
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Leszczewo - wykup działek 90 i 92” 3083/2021/Wn10/OP-wkD z dnia
22.12.2021 r.
22.12.2021 -04.01.2022 418 416,90 417 500,00
2020        
"Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Krusznik – wykup działki 35” 60/2020/Wn10/OP-wk/D z dnia 11.02.2020 r. 12.2019
-01.2020
108 940,94 108 940,94
"Ochrona strefy brzegowej jeziora Wigry i cennych siedlisk Natura 2000 – wykup działki 31/36 w Gawrych Rudzie” 1555/2020/Wn10/OP-wk/D z dnia 25.08.2020 r. 07.2020
-08.2020
48 594,08 48 594,08
"Ochrona strefy brzegowej jeziora Wigry – wykup działki 16 w obrębie Magdalenowo i Wigry” 1553/2020/Wn10/OP-wk/D z dnia 25.08.2020 r. 07.2020
-08.2020
96 926,18 96 926,18
2019        
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Czerwony Krzyż – wykup działki 56” 25/2019/Wn10/OP-WK-pn/D z dnia
24.01.2019 r.
21.12.2018 –18.01.2019 52 907,10 52 607,10
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Maćkowa Ruda– wykup działki 295” 2562019/Wn10/OP-WK-pn/D z dnia
24.01.2019 r.
24.12.2018 –18.01.2019 63 153,12 63 153,12
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Czerwony Folwark– wykup działek 8/11, 8/12, 8/13, 5/19, 20/2” 92/2019/Wn10/OP-WK-pn/D z dnia
26.03.2019 r.
19.02.2019 –18.03.2019 71 891,74 71 891,74
„Ochrona ekosystemów Wigierskiego Parku Narodowego przed szkodnictwem i pożarami” 79/2019/Wn10/OP -Iz-pn/D z dnia
18.03.2019 r.
04.2019

12.2019

688 160,00 619 344,00
"Teledetekcyjna ocena stanu zasobów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego" 24/2019/Wn10/OP-do-ys/D z dnia 24.01.2019 r. 2019 - 2021 2 842 456,00 426 369,00
2018        
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Maćkowa Ruda – wykup działki 313” 68/2018/Wn10/OP-wk/D
z dnia
07.05.2018 r.
20.03.2018 –19.04.2018 101 832,70 101 832,70
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Krusznik – wykup działek 244/1 i 244/2” 69/2018/Wn10/OP-wk/D
z dnia
07.05.2018 r.
09.04.2018 –30.04.2018 222 391,12 222 391,12
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Czerwony Krzyż – wykup działki 55” 145/2018/Wn10/OP-wk/D
z dnia
05.07.2018 r.
05.06.2018 –05.07.2018 54 351,00 53 751,00
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Burdeniszki – wykup działki 48/4” 280/2018/Wn10/OP-WK-pn/D
z dnia
28.11.2018 r.
10.10.2018 –09.11.2018 252 600,22 252 600,22
2017        
„Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram” 96/2017/Wn50/OP-PO-YS/P 2017 – 2022 483 594,32 64 260,83
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Leszczewek – wykup działek 9, 10, 31, 32/3” 287/2017/Wn10/OP-wk/D
z dnia
26.10.2017 r.
26.09.2017 –25.10.2017 162 290,26 162 290,26
2016        
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Bryzgiel – wykup działek 97/10 i 97/12” 44/2016/Wn10/OP-wk/D
z dnia
28.04.2016 r.
25.03.2016 – 04.05.2016 302 693,79 302 693,70
„Ochrona strefy brzegowej jeziora Wigry – wykup działki 32/27 i 32/28 w Gawrych Rudzie” 139/2016/Wn10/OP-wk/D
z dnia
11.04.2016 r.
15.03.2016 – 14.04.2016 40 488,30 40 488,30
2015        
„Ochrona krajobrazu wsi Czerwony Krzyż – wykup działki 6/13” 127/2015/Wn10/OP-wk/D
z dnia
29.04.2015 r.
04.2015 – 05.2015 161 499,37 161 499,37
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego – zrównoważone udostępnianie przyrody poprzez ograniczanie antropopresji Umowa nr 650/2014/Wn 10/OP-WK/D
z dnia
22.09.2014 r.
04.2015 – 09.2015 677 676,44 627 776,44
2013
„Ochrona ichtiofauny i zasobów wodnych Wigierskiego Parku Narodowego” 138/2013/Wn-10/OP-WK-EF/d z dnia
05.04.2013 r.
03.2013 – 09.2013 56 286,00 50 657,40
„Ochrona wybranych ekosystemów wodnych Wigierskiego Parku Narodowego” 139/2013/Wn-10/OP-WK-EF/D z dn. 05.04.2013 r. 03.2013 – 11.2013 50 338,71 37 800,00
„Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska – współfinansowanie” 61/2013/Wn-10/OP-IN-PS/D z dnia
20.02.2013 r.
02.2013 - 11.2014 2977852,00 93844,95
"Rozwój bazy edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego" 192/2013/Wn-50/EE-BS/D
z dnia
29.04.2013 r.
04.2013 - 12.2013 505 640,00 505 640,00
"Ograniczenie skutków antropopresji na terenie WPN poprzez zmniejszenie ładunku substancji niebezpiecznych emitowanych do atmosfery i gruntu z budynków mieszkalnych Parku" 188/2013/Wn-10/OP-WK-KU/D, 190/2013/Wn-10/OP-WK-KU/D
z dnia
26.04.2013 r.
04.2013 - 12.2013 399 210,00 394 000,00
"Czynna ochrona zespołów ryb w wybranych ekosystemach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2009 514/2013/Wn-10/OP-WK/D
z dnia
23.07.2013 r.
07.2013 - 12.2017 502 350,00 502 350,00
"GIS jako podstawa wdrożenia planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego" 957/2013/Wn-50/OP-IN/D
z dnia
24.12.2013 r.
12.2013 - 09.2014 395 310,00 395 310,00
"Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego" - współfinansowanie 963/2013/Wn-10/OP-PO-PS/D
z dnia
24.12.2013 r.
12.2013 - 12.2014 1 476 522,93 221 478,44
2012
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wigierskiego Parku Narodowego – wykup gruntów” 549/2011/Wn-10
/OP-WK/D
04.2012-
12.2012
291 895,16 291 895,16
„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ograniczający antropopresję na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego – II etap” 548/2011/Wn-10
/OP-PO-PN/D
z dnia
02.10.2011 r.
oraz aneks
nr 1/68/2012
z dnia
22.03.2012 r.
07.2012-
09.2013
260 014,40 260 014,40
„Remont wylęgarni ryb Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Tartak” 641/2012/Wn-10/OP-WK-EF/D z dnia
09.10.2012 r.
09.2012 – 12.2013 102 862,03 100 514,51
"Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w Wigierskim Parku Narodowym" 818/2012/Wn-10/OP-WK-EF/D
z dnia
27.11.2012 r.
11.2012 - 12.2013 302 880,00 302 880,00
"Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 20000 Ostoja Wigierska" 655/2012/Wn-10/OP-WK-LF/D
z dnia
26.09.2012 r.
09.2012 - 12.2017 12 187 232,00 5 484 252,00
2011
„Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wigierskiego Parku Narodowego – wykup gruntów” 130/2011/Wn-10/
OP-WK/D
07.2011-
10.2011
390 294,42 390 294,42
„Ochrona ekosystemów lądowych i wodnych Wigierskiego Parku Narodowego” 128/2011/Wn-50
/OP-WK/D
04.2011-
04.2012
433 972,30 433 972,30
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ograniczający antropopresję na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego 129/2011/Wn-10
/OP-PO-PN/D
04.2011- 09.2012 551 102,81 551 102,81
„Zmniejszenie zużycia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków Wigierskiego Parku Narodowego poprzez wykonanie termomodernizacji 4 budynków i utylizacji materiałów zawierających azbest” 323/2011/Wn-10
/OP-WK-PN/D

324/2011/Wn-
10/OP-WK-PN/D

07.2011-
12.2012
46 396,00

593 715,81

46 396,00

593 715,81

„Ochrona ekosystemów lądowych i wodnych Wigierskiego Parku Narodowego” 456/2011/Wn-10
/OP-WK/D
10.2011-
12.2012
345 235,22 345 235,22
2010
„Ochrona doliny rzeki Kamionki – wykup gruntów 72/2010/Wn-10/
OP-WK/D
02.2010 – 04.2010 302.494,90 302.494,90
"Ochrona ekosystemów lądowych Wigierskiego Parku Narodowego w 2010 r." 270/2010/Wn-10/
OP-WK/D
02.2010-

12.2010

311.540,00 311 540,00
"Renaturyzacja lasu przekształconego antropogenicznie na siedlisku Serratulo-Pinetum i Peucedano-Pinetum" 271/2010/Wn-10/
OP-WK/D
05.2010 -

12.2010

134.689,31 134.689,31
„Ochrona walorów krajobrazu wsi Maćkowa Ruda - wykup gruntów” 272/2010/Wn-10/
OP-WK/D
07.2010-
08.2010
252.257,00 252.257,00
"Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wigierskiego Parku Narodowego - wykup gruntów" 273/2010/Wn-10/
OP-WK/D
07.2010 -

09.2010

399.000,00 399.000,00
"Poznaj podwodny świat wigierskich wód - wodne ścieżki edukacyjne" 395/2010/Wn50/
EE-BS/D
08.2010-

10.2010

232.900,00 183 900,00
„Ochrona strefy brzegowej jeziora Wigry - wykup gruntów” 377/2010/Wn-10/
OP-WK/D
08.2010-
09.2010
551.291,96 551.291,96
„Ochrona strefy brzegowej jeziora Mulaczysko - wykup dz. 164/3” 434/2010/Wn-10/
OP-WK/D
08.2010-
09.2010
31.417,64 31.417,64
„Ochrona strefy brzegowej jeziora Wigry - wykup dz. 62/1 i 62/2” 647/2010/Wn-10/
OP-WK/D
10.2010-
11.2010
453.975,34 453.975,34
2009
"Ochrona strefy brzegowej jeziora Wigry - wykup gruntów" 16/2009/Wn-50/
OP-WK/D
01.2009 -
03.2009
468 312,40 468 312,40
"Ochrona strefy brzegowej jeziora Omułówek - wykup gruntów" 43/2009/Wn-50/
OP-WK/D
01.2009-
03.2009
16 007,72 15 800,00
"Ochrona strefy brzegowej jeziora Omułówek - wykup gruntów" 227/2009/Wn-10/
OP-WK/D
06.2009-
07.2009
122 032,52 122 032,52
"Budowa zintegrowanego systemu informatycznego w oparciu o technologię GIS do wykonania zadań ochronnych w Wigierskim Parku Narodowym" 278/2009/Wn-10/
OP-WK/D
07.2009–
11.2009
340.591,98 340.591,98
"Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wigierskiego Parku Narodowego – wykup gruntów" 247/2009/Wn-50/
OP-WK/D
07.2009–
12.2009
399.877,92 394.877,92
"Ochrona ekosystemów lądowych Wigierskiego Parku Narodowego w 2009 r." 207/2009/Wn-50/
OP-WK/D
04.2009-
12.2009
250.065,36 249.900,09
"Ochrona strefy brzegowej jeziora Wigry - wykup gruntów" 1/2010/Wn-10/
OP-WK/D
12.2009-
01.2010
40.483,52 40.483,52
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ochrony ekosystemów Wigierskiego Parku Narodowego 680/2009/Wn-50/OP-PO/D 12.2009- 09.2010 270 045,62 266 135,44
2008
"Ochrona ekosystemów lądowych Wigierskiego Parku Narodowego w 2008 r." 130/2008/Wn-50/
OP-WK/D
08.2008-
12.2008
271 490,00 262 000,00
"Czynna ochrona zespołów ryb w ekosystemach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego w  roku 2008" 197/2008/Wn 50/
OP-WK/D
09.2008-
12.2008
36 000,00 36 000,00
"Stacja Edukacyjna Wigry - Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Starym folwarku, I etap" 248/2008/Wn-10/
EE-BS/D
09.2008-
11.2008
9 293 577,94 371 640,00
"Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego" 456/2008/Wn-10/
OP-PO/D
12.2008-
11.2009
495 972,5 491 972,00
"Edukacja w Wigierskim Parku Narodowym 2008-2009" 469/2008/Wn50/
EE-BS/D
12.2008 -
12.2009
454 348,00 390 648,00
2007
"Ochrona ekosystemów lądowych Wigierskiego Parku Narodowego" 107/2007/Wn 50/
OP-WK--/D
07.2007-
11.2007
570 000,00 270 000,00
"Czynna ochrona zespołów ryb w ekosystemach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2007" 182/2007/Wn 50/
OP-WK/D
09.2007 -
03.2008
264 000,00 64 000,00
"Dostosowanie systemu ochrony przeciwpożarowej w Wigierskim Parku Narodowym do wymogów prawnych" 191/2007/Wn 50/
OP-PO-LZ/D
09.2007-
11.2007
200 370,00 170 000,00
"Ochrona walorów krajobrazowych Wigierskiego Parku Narodowego- wykup gruntów" 203/2007/Wn 50/
OP-WK/D
10.2007-
11.2008
600 000,00 595 000,00
"Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej służącej udostępnianiu obszarów chronionych w Wigierskim Parku Narodowym" 388/2007/Wn 50/
OP-PO-LZ/D
11.2007-
09.2008
388 100,00 364 930,00