Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

Strona główna WPN
O Międzynarodowym
Roku Lasów
Kalendarium
obchodów
w WPN-ie
Aktualności
Archiwum wydarzeń
Galeria
Ciekawostki
 
 
Zadanie dofinansowane przez
  

  

KALENDARIUM OBCHODÓW

MIĘDZYNARODOWEGO ROKU LASÓW

W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM

 

 

 

kwiecień

–czerwiec

Konkurs plastyczny "Lasy dla ludzi- ludzie dla lasu".

Celem konkursu jest propagowanie walorów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego, wzbogacenie wiedzy na temat ekosystemów leśnych, kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody, odwoływanie do nieprzemijających wartości jakie kształtują szacunek do przyrody i samych siebie.

W trakcie organizacji konkursu przewiduje się:

wykonanie ogłoszeń o konkursie i rozesłanie ich do szkół i placówek oświatowych, mediów o zasięgu wojewódzkim i lokalnym oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej WPN.

przeprowadzenie konkursu.

powołanie komisji konkursowej i ocena prac.

zakup nagród.

ogłoszenie zwycięzców i rozesłanie informacji o zwycięzcach do szkół i placówek oświatowych, mediów o zasięgu wojewódzkim i lokalnym oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej WPN.

24 maja Europejski Dzień Parków - akcja Poznajemy parki północno-wschodniej Polski.

Celem imprezy będzie poszerzenie wiedzy dotyczącej różnych form ochrony przyrody: parków narodowych i krajobrazowych.

Impreza będzie miała charakter otwarty, skierowana zostanie do mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości.

Planowana jest na 24 maja 2011 r. na Europejski Dzień Parków. Trwać będzie 5 godzin.

W programie imprezy planowane jest:

spotkanie z pracownikiem Suwalskiego Parku Krajobrazowego,

pokazy filmów o parkach krajobrazowych i narodowych północno-wschodniej Polski,

konkursy wiedzy,

wręczenie nagród oraz wystawa prac plastycznych nagrodzonych w Konkursie plastycznym "Lasy dla ludzi-ludzie dla lasu".

Imprezie ma towarzyszyć wystawa zdjęć wielkoformatowych.

Tematem zdjęć będą krajobrazy leśne 4 parków krajobrazowych północno- wschodniej Polski. (Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, Suwalski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi).

czerwiec

–lipiec

Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Las..."

Celem konkursu jest utrwalenie na fotografii lasów Wigierskiego Parku Narodowego. Pokazanie różnych typów lasu oraz ich różnorodności biologicznej. W trakcie organizacji konkursu przewiduje się:

wykonanie ogłoszeń o konkursie i rozesłanie ich do szkół i placówek oświatowych, mediów o zasięgu wojewódzkim i lokalnym oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej WPN.

przeprowadzenie konkursu.

powołanie komisji konkursowej i ocena prac.

ogłoszenie zwycięzców i rozesłanie informacji o zwycięzcach do szkół i placówek oświatowych, mediów o zasięgu wojewódzkim i lokalnym oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej WPN.

12–15 lipca Warsztaty fotografii przyrodniczej 15+

Warsztaty będą polegały na poznawaniu tajników sprzętu fotograficznego cyfrowego i tradycyjnego oraz warsztatu fotograficznego. W czasie warsztatów odbędą się:

4 wykłady teoretyczne,

4 wyjścia terenowe (fotografowanie w terenie z prowadzącym warsztaty),

po każdych zajęciach omówienie efektów prac.

lipiec

– sierpień

Warsztaty „Poznajemy różnorodność lasów Wigierskiego Parku narodowego na rowerze".

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 5 warsztatów edukacyjnych (4-6 godzinnych) o następującej tematyce:

„Poznajemy typy siedliskowe lasów WPN”,

„Las jako środowisko życia płazów i gadów”,

„Flora i fauna śródleśnych jezior - Sucharów”

„Znaczenie i rola owadów w ekosystemach leśnych”

„Czynna ochrona ekosystemów leśnych w WPN”

Warsztaty będą miały formę krótkiej prelekcji lub prezentacji, wycieczki rowerowej z przewodnikiem i konkursu sprawdzającego wiedzę uczestników. Dzięki temu możliwe będzie połączenie efektu edukacyjnego z atrakcyjną formą aktywnego wypoczynku. Zakup nagród rzeczowych z pewnością podniesie atrakcyjność warsztatów i przyczyni się do zwiększenia liczby uczestników.

23–31
lipca
Wystawa „Pokochaj lasy WPN-u"

Wystawa będzie miała charakter imprezy otwartej w przestrzeni miejskiej w Suwałkach w Parku Konstytucji. Będzie to jeden z elementów imprezy Jarmark Jadła Kresowego „ Bliny, cepeliny, pierogi”. Jest to impreza o dużej frekwencji, a jednocześnie doskonałe miejsce żeby zwrócić uwagę na piękno lasów Suwalszczyzny , w tym Wigierskiego Parku Narodowego.

wrzesień Przewodnik do ćwiczeń na wystawie przyrodniczej „ Nad Wigrami”.

Wydany zostanie zeszyt - przewodnik z kartami pracy na wystawie przyrodniczej w siedzibie WPN-u w Krzywem.

Zeszyt będzie związany z eksponatami na sali wystawowej. Tematy, zostaną opracowane w formie gier i zabaw: uzupełnianek i wyklejanek, kolorowanek: bóbr - zwierzę herbowe parku, zwierzęta WPN-u, drzewa, ryby, płazy i gady, oś czasu. Zostanie wydany w nakładzie 1500 egz. W zeszycie przewiduje się wykonanie około 60 rysunków po min. 10 na każdy temat. Wewnątrz znajdą się również elementy do wklejania.

cały rok Witryna internetowa o Międzynarodowym Roku Lasów

Powstanie witryna internetowa promująca działania związane z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów. Znajdą się tam ogólne informacje opisujące ideę działań. Znajdą się tam również regulaminy konkursów, sprawozdania z wyboru zwycięzców, prace konkursowe, listy zwycięzców, relacje z wręczenia nagród i wystawy. Będą opisane różne działania realizowane w ramach obchodów MRL 2011oraz galeria zdjęć, leśne ciekawostki i obserwacje, których autorami będą pracownicy parku oraz dzieci, młodzież i dorośli zainteresowani wykonaniem tych obserwacji.

    

  

     

  

do góry ▲