Wigierski Park Narodowy
Wigierska Stacja Bazowa
Zintegrowanego Monitoringu
Środowiska Przyrodniczego

Ocena stanu środowiska Stacji Bazowej Wigry za rok 2002
Environmental Assessment of Base Station Wigry for the Year 2002

pod redakcją Lecha Krzysztofiaka

Opracowanie wykonał zespół w składzie:
Lech Krzysztofiak, Aleksandra Mackiewicz, Jerzy Danilewicz, 
Anna Krzysztofiak, Maciej Romański

Wykonanie strony www: KAJA
© WPN

Spis treści