Stacja Bazowa WIGRY
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Raport o stanie środowiska przyrodniczego
Stacji Bazowej Wigry
w roku hydrologicznym 2009


pod redakcją
Lecha Krzysztofiaka


Krzywe 2010 

Opracowanie wykonał zespół w składzie:
Lech Krzysztofiak
Aleksandra Mackiewicz
Maciej Romański
Anna Krzysztofiak
Marek Stankiewicz

  

Wykonanie wersji dla Internetu:
KAJA Janina Elżbieta Kamińska

strona główna

  

  

OTWÓRZ