Stacja Bazowa WIGRY
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Ocena stanu środowiska Stacji Bazowej Wigry
za rok 2005


pod redakcją
Lecha Krzysztofiaka


Krzywe 2006 

Opracowanie wykonał zespół w składzie:
Lech Krzysztofiak
Aleksandra Mackiewicz
Jerzy Danilewicz
Maciej Romański
Anna Krzysztofiak

  

Wykonanie wersji dla Internetu:
KAJA Janina Elżbieta Kamińska

strona główna