WIGIERSKI PARK NARODOWY

  

  

Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

  

WIGIERSKI OBSERWATOR

 

Wrzesień

  

  

kliknij,
aby powiększyć

  

Z nadejściem pierwszych wrześniowych przymrozków rozpoczyna się okres godowy jeleni (Cervus elaphus) - rykowisko. Ruja jeleni trwa do pierwszych dni października, przy czym najbardziej intensywna jest przez około 2 tygodnie. W okresie tym byki poszukują rujnych łań i odwrotnie - rujne łanie, które w tym czasie gromadzą się w chmarach, wabią byki i poddają się jego władzy. Byki stadne bronią dostępu do chmary przed innymi bykami a na każdy sygnał zbliżania się intruza reagują odstraszającym rykiem. Zdarza się, że jeśli przybysz nie ustępuje, dochodzi do decydującego spotkania. Ryk tryumfu ogłasza zwycięzcę walki, który pozostaje przy chmarze. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego największe rykowiska odbywają się w jego południowej części.

      

    

    

    

We wrześniu do odlotu sposobią się żurawie (Grus grus). Ptaki gromadzą się na tych samych od lat punktach zbornych skąd przez kilka, kilkanaście dni wyruszają na wybrane żerowiska. Ich pokarm składa się z nasion, rozmaitych jagód, części roślin, nie gardzą dżdżownicami, ślimakami, owadami. Bardzo chętnie odwiedzają ścierniska przylatując gromadnie z noclegowisk położonych w niedostępnych rozlewiskach. Pomimo, że na terenie WPN żurawie nie mają swoich noclegowisk, to jesienią rokrocznie możemy obserwować stada migrujące na zimowiska położone na Półwyspie Iberyjskim i w Północnej Afryce.

  

  

Nad brzegami jezior Parku wciąż zobaczyć można czaple siwe (Ardea cinerea). Część z tych ptaków już podjęła wędrówkę na zimowiska, inne nadal nabierają sił przed podróżą. W ostatnich latach zdarzają się przypadki zimowania czapli. Podczas łagodnych zim największe krajowe skupiska tych ptaków możemy obserwować w zachodniej części Polski. Nad Wigrami zimują jedynie pojedyncze osobniki.

  

  

Tekst: Wojciech Misiukiewicz

Fotografie: Małgorzata Januszewicz

   

   

   

   

Powrót