WIGIERSKI PARK NARODOWY

  

  

Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

  

WIGIERSKI OBSERWATOR

 

Sierpień

  

  

kliknij,
aby powiększyć

  

  

  

  

  

Tegoroczny sezon odlotów ptaków jest rozciągnięty w czasie. Wyjątkowo dużo bocianów białych (Ciconia ciconia) pozostaje jeszcze na naszych polach. I choć rokrocznie napływają do parku pojedyncze zgłoszenia o opóźniających się w odlotach ptakach, to rok bieżący charakteryzuje się szczególnie dużą ilością takich sytuacji.

Jesienne odloty bocianów rozpoczęły się w połowie miesiąca. Polskie ptaki odlatują do Afryki lecąc przez Bosfor. Trasa jest niezwykle wyczerpująca gdyż bywa, że nasi skrzydlaci podróżnicy muszą pokonać nawet 10.000 kilometrów. Na zimowiska dotrą po około dwóch miesiącach.

 

Jesienne wędrówki ptaków są dla nas łatwiejsze do zauważenia aniżeli wiosenne. Są one bardziej wydłużone w czasie, a ptaki przed odlotem zwykle zbierają się w zwracające naszą uwagę stada. Liczne i łatwe do zauważenia są zgrupowania żurawi (Grus grus). Na terenie parku gatunek ten gnieździ się nielicznie, tak więc w sierpniu nie zauważymy dużych stad przygotowujących się do wędrówek. Są to zazwyczaj niewielkie grupy składające się z kilku dorosłych oraz młodocianych osobników. We wrześniu dołączą one do wielkich stad, które lecąc w kluczach kierują się na południe, ku cieplejszym rejonom świata.

  

Sierpień to czas obfitości. W lasach oraz na polach dojrzewają zboża, owoce, nasiona. Z obfitości tej korzysta wiele gatunków zwierząt. W okresie tym kuna domowa (Martes martes) swoją mięsną dietę bardzo chętnie uzupełnia owocami, na przykład jarzębiny. W sierpniu kończą się też gody tej łasicowatej. Ciąża kun jest przedłużona i trwać będzie dziewięć miesięcy.

   

   

Tekst: Wojciech Misiukiewicz
Zdjęcia: Małgorzata Januszewicz

   

   

   

   

Powrót