WIGIERSKI PARK NARODOWY

  

  

Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

  

WIGIERSKI OBSERWATOR

 

Czerwiec

  

  

kliknij,
aby powiększyć

Zakończył się sezon wycieleń oraz wykoceń samic zwierzyny płowej. Klępy łosi (Alces alces) po około 230 dniach ciąży wydały na świat młode. W zależności od wieku matki urodziły się jedno, dwa, rzadziej trzy cielęta. Suknia młodych łoszaków jest barwy czerwonobrunatnej bez plam.

  

Cielęta jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w przeciwieństwie do swoich większych krewniaków są barwy rudobrunatnej z żółtawobiałymi plamkami na bokach ciała. Młode korzystają z mleka matki ssąc łanię przez około 8-10 miesięcy.

  

Suknia koźlęcia sarny (Capreolus capreolus) zaraz po wykoceniu jest na stronie grzbietowej barwy brunatnej. Wzdłuż grzbietu i boków ciała przebiega kilka rzędów żółtawych lub białawych plam. Koza wydaje na świat jedno lub dwa, wyjątkowo trzy koźlęta.

 

W przypadku wszystkich wymienionych gatunków natura pomaga maleństwom przetrwać najtrudniejszy okres życia. Zaraz po urodzeniu nie wydzielają one zapachu, przez co drapieżniki mają utrudnione zadanie w zlokalizowaniu bezbronnej ofiary.

  

  

  

  

  

  

Trwa sezon lęgowy ptaków. Niektóre gatunki takie jak kruk czy puszczyk już opuściły swoje gniazda. Mniejsze ptaki podejmują kolejne lęgi, inne po stracie pierwszych gniazd przystępują jeszcze raz do rozrodu. Drozd śpiewak (Turdus philomelos) w ciągu roku wyprowadza 2-3 lęgi. Ptak ten buduje gniazda o szczególnej konstrukcji. Składa się ono z warstwy zewnętrznej zbudowanej z liści, źdźbeł traw i mchu, oraz warstwy wewnętrznej wykonanej z próchna wymieszanego ze śliną, która po zastygnięciu tworzy gładką powierzchnię. Gładkie wnętrze gniazda nie jest niczym wysłane.

       

   

   

   

    Tekst i zdjęcia: Wojciech Misiukiewicz

   

   

   

   

   

Powrót