WIGIERSKI PARK NARODOWY

  

  

Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

  

WIGIERSKI OBSERWATOR

 

Maj

  

  

kliknij,
aby powiększyć

 

Maj był trudnym okresem dla wielu ptaków gniazdujących na terenie parku. Długotrwałe deszcze oraz okresowe podtopienia terenu spowodowały, że wiele gatunków utraciło swoje lęgi. Wysoki poziom wody spowodował, że swoje dotychczasowe tereny lęgowe porzuciły między innymi mewy śmieszki. Deszcze sprawiły, że kłopoty miały gatunki lęgujące na ziemi, jak też zakładające gniazda na drzewach i krzewach. I tak dla przykładu spośród kilkunastu gniazd drozdów, zlokalizowanych przy kładce ścieżki edukacyjnej „Las” w Krzywem, żaden z lęgów nie zakończył się sukcesem. Część z gniazd została przez ptaki porzucona, inne padły łupem drapieżników. Te drobne ptaki, którym lęgi powiodły się, ponownie przystąpiły do gniazdowania.

Jednym z wielu obserwowanych ptaków, którego rozród zakończył się sukcesem był grubodziób (Coccothraustes coccothraustes). Ten bardzo ciekawy gatunek swoje gniazdo zakłada w rozwidleniu grubych, bocznych gałęzi, najczęściej na wysokości od 4 do 7 m. Zniesienie składa się z 3–6 jaj, które są wysiadywane przez 2 tygodnie. Przez kolejne 2 tygodnie pisklęta są karmione przez rodziców, bywa, że również poza gniazdem.

 

Późna i chłodna wiosna spowodowała, że jeże (Erinaceus europaeus) obudziły się w tym roku ze snu zimowego z pewnym opóźnieniem. Ssaki te rozpoczynają swoją aktywność gdy temperatura podnosi się do 15ºC. Po przebudzeniu bardzo intensywnie żerują i dużo piją, starając się wyrównać spowodowane wielomiesięcznym postem ubytki masy ciała. Wędrują pokonując wiele kilometrów w poszukiwaniu miejsc obfitujących w pokarm. W maju samice jeży są ciężarne. Młode przyjdą na świat ślepe, oczy otworzą po upływie 2 tygodni. Młodymi opiekować się będzie matka.

  


  

  

  

Pomimo, że kuny domowe (Martes foina) zazwyczaj wydają na świat potomstwo w marcu bądź kwietniu, w tym roku obserwowano kilka przypadków majowych narodzin. Zgodnie ze swoją nazwą gatunkową, ssaka tego można zaobserwować w pobliżu siedzib ludzkich. Tegoroczne kuny swoje mioty wyprowadziły na strychach budynków i ambonie myśliwskiej. Te młode drapieżniki będą ssać mleko przez około 3 miesiące. Dojrzałość płciową osiągną po 2. latach.

   

   

Tekst: Wojciech Misiukiewicz
Zdjęcia: Małgorzata Januszewicz

   

   

   

   

Powrót