WIGIERSKI PARK NARODOWY

  

  

Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

  

WIGIERSKI OBSERWATOR

 

Kwiecień

  

  

kliknij,
aby powiększyć

Kwiecień jest miesiącem toków ptactwa wodno-błotnego. Gągoły (Bucephala clangula) są stałymi bywalcami parkowych wód. Ich spektakularne gody możemy oglądać nie tylko na Wigrach ale również na sucharach. Ptaki te gnieżdżą się w dziuplach oraz budkach lęgowych. Bywa, że w przypadku braku miejsc lęgowych w jednym gnieździe jaja składają dwie samice.

 

 

 

 

 

  

W nadwigierskich lasach wzrasta populacja dzików (Sus scrofa). Lochy (samice) już od miesiąca prowadzą pasiaki (młode), które swoją nazwę zawdzięczają pręgowanemu umaszczeniu sierści. Dziki są zwierzętami stadnymi, żyjącymi w grupach rodzinnych nazywanych watahami. Gromadzie przewodzi zawsze locha. Stare odyńce (samce) rzadko wiążą się z watahą zwykle bytując samotnie.

  

Do swoich lęgowisk powróciły bociany białe (Ciconia ciconia). W gniazdach pojawiły się jaja, które są składane przez ptaki w odstępach dwudniowych. Wysiadywanie będzie trwało 33-34 dni. W minionym roku w parku bociany zajęły 24 gniazda, z których z sukcesem zostały wyprowadzone młode.

       

  

  

  

    Tekst i zdjęcia: Wojciech Misiukiewicz

   

   

   

   

   

Powrót