Andrzej KOŁODZIEJCZYK
Paweł KOPERSKI
Maciej KAMIŃSKI

  

  

KLUCZ 
DO OZNACZANIA 
SŁODKOWODNEJ
MAKROFAUNY
BEZKRĘGOWEJ 

DLA POTRZEB
BIOINDYKACJI
STANU ŚRODOWISKA

  

  

na podstawie publikacji
© 1998 Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska
z serii: BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA

za zgodą wydawcy opracowała KAJA

Spis treści

Wigierski Park Narodowy