Niestrzęp głogowiec

Lubosza Wesołowska, Wojciech Misiukiewicz

    

PRZEWODNIK
do rozpoznawania
niektórych organizmów
występujących w lasach
Wigierskiego Parku Narodowego

   

materiały pomocnicze do zajęć terenowych

   

   

Tekst: Lubosza Wesołowska, Wojciech Misiukiewicz (kręgowce)
Rysunki: Anna Krzysztofiak (17-170, 172-186, 189- 199);

Włodzimierz Zawiślak (1-16, 171,187-188)

Mapy: Maciej Romański (2), Lubosza Wesołowska (1,3-9)

Zdjęcia: Jarosław Borejszo, Piotr Fiedorowicz, Piotr Malczewski,
Marek Miś, Lubosza Wesołowska

   

   

Opracowanie i wykonanie wersji dla Internetu:

"KAJA" Janina Elżbieta Kamińska

© Wigierski Park Narodowy

Spis treści