Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 3/2012

   

Z życia WPN-u

Obce gatunki
- czeremcha amerykańska

Biegaczowate

Młyny wodne
nad Wigrami

Fotoreportaż

Ścieżka edukacyjna "Samle"

Czarna Hańcza
- szlachetna rzeka

U Ireny
w Bryzglu

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

Początek numeru

  Strona główna

Nr 3/2012

 Z ŻYCIA PARKU   

   

  

Lato, lato ...

  

  

  

 7 lipca na plaży przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku odbyła się impreza plenerowa pod hasłem Przyroda - Woda – Bezpieczeństwo zorganizowana przez Wigierski Park Narodowy przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną (jednostki z Suwałk i Augustowa), Komendą Miejską Policji w Suwałkach, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Suwałkach i Strażą Graniczną w Rutce Tartak. Celem imprezy było uświadomienie uczestnikom imprezy zagrożeń, jakie mogą spotkać wypoczywających nad wodą, a także przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania. Wydarzeniu towarzyszyły liczne konkursy z nagrodami, rejsy po Wigrach parkową „Leptodorą II” oraz „Pasją”, należącą do klubu wodnego „Kamena”, pokazy ratownictwa, wystawa sprzętu ratowniczego, jak również oferta sprzętu wędkarskiego i regionalnej kuchni. Klub wodny „Hańcza” oraz firma „Plast-bud” nieodpłatnie udostępniły uczestnikom sprzęt pływający. Służby ratownictwa medycznego i WOPR-u udzielały instruktażu pomocy przedmedycznej. Augustowska i suwalska Straż Pożarna demonstrowała nowoczesny sprzęt ratowniczy m.in. robota podwodnego. Przy obsłudze imprezy nie zabrakło też wolontariuszy - pomagali nam suwalscy harcerze. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem suwalczan i turystów. Zdjęcia z tego wydarzenia prezentujemy w fotoreportażu.

  

 Tegoroczną Letnią Akademię Przyrody zorganizowaliśmy już po raz piąty. Dopisała i aura i uczestnicy. W ciągu 4 dni zajęć (24-27 lipca) w Ośrodku Edukacji Środowiskowej gościliśmy około 60 osób - dzieci, młodzieży i dorosłych, a nawet niemowlaków. Akademia – choć nazwa brzmi surowo i poważnie – w rzeczywistości jest radosnym i twórczym doświadczaniem przyrody w jej pełnej krasie letnich miesięcy. W tym roku, hasłem Akademii były „Cztery żywioły” – uczestnicy poznawali warunki życia i mieszkańców powietrznych przestworzy, świata podziemnego i podwodnego. Zajęcia prowadzono metodą eksperymentów obrazujących właściwości gazów, cieczy i ciał stałych. Uczestnicy doświadczali obecności powietrza, niezwykłych właściwości wody i rodzajów gleb, obserwowali i rozpoznawali motyle, życie dżdżownic i podwodny świat za pomocą batyskopów. Nie lada atrakcją były rejsy po Zatoce Słupiańskiej „Leptodorą II” – łodzią ze szklanym dnem. Ostatni dzień Akademii poświęcony był groźnemu żywiołowi, jakim jest ogień. Spotkanie to zorganizowaliśmy we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku, którą reprezentował Pan Paweł Chojnowski. W programie znalazły się: pokaz filmu „Bezpieczniej cieszmy się lasem” – poświęcony pożarom lasów i ich skutkom, pokaz sprzętu gaśniczego, konkurs z użyciem wodnych hydronetek do dogaszania pożarów. W czasie całej Akademii prowadziliśmy konkursy. Nagrody w formie koszulek, toreb bawełnianych, czapeczek, pisaków i rozmaitych biurowych gadżetów zapewniły Lasy Państwowe w ramach programu "Ogień w lesie a przyroda (…)”. Na zakończenie Akademii wszyscy uczestnicy wzięli udział w biegu terenowym po ścieżkach wokół ośrodka, odnajdując i rozwiązując liczne zadania ukryte w terenie. Letnią Akademię Przyrody sfinansował WFOŚiGW w Białymstoku, w ramach projektu „Nie bójmy się przyrody - edukacja ekologiczna w Wigierskim Parku Narodowym poprzez warsztaty i publikacje”. zob. fotoreportaż z tegorocznej Letniej Akademii Przyrody.

  

 Po raz piąty odbyło się „Zielone Kino, czyli lato z filmem przyrodniczym”. W tym roku filmy można było obejrzeć na czterech projekcjach w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN-u na Słupiu oraz w jednym z gospodarstw agroturystycznych - Parkowym Centrum Wypoczynku „Widok w Bryzglu. Pokazano filmy: „Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu”, „Wigierski Park Narodowy”, „Powrót bobra”, „Stara wiara”, „Sceny z życia stawonogów”. W projekcji „Starej wiary” uczestniczył współtwórca filmu Hubert Stojanowski, który opowiadał o kulisach jego tworzenia i odpowiadał na pytania widzów. Filmy obejrzało 125 osób.

  

 W dniu 27 lipca Wigierski Park Narodowy otrzymał kolejne Certyfikaty Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Centrum Informacji Turystycznej działające w budynku dyrekcji parku w Krzywem otrzymało najwyższą, cztero- gwiazdkową punktację, natomiast trzygwiazdkową - punkt informacji turystycznej w Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Kategoryzacji poddało się 28 jednostek z naszego województwa. Pracownicy parku odebrali certyfikaty podczas gali zorganizowanej przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną na zamku w Tykocinie. Na spotkaniu przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej omówili zagadnienia związane z funkcjonowaniem Polskiego Systemu Informacji Turystycznej oraz zapoznali uczestników z realizowanymi i planowanymi działaniami w ramach projektu POT „Promujmy Polskę Razem. Komponent B”. Przedstawiciel Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej omówił projekt „Oznakowanie punktów informacji turystycznej w województwie podlaskim”. Na zakończenie, dzięki uprzejmości właściciela zamku w Tykocinie, uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia tego historycznego obiektu.

  

  

Certyfikat. Fot. Wojciech Misiukiewicz

  

 W czerwcu zarybiono jezioro Wigry podchowanym narybkiem węgorza pochodzącym z ośrodka PZW Guzianka koło Rucianego-Nidy. Wpuszczono 20 kg narybku – czyli około 2500 sztuk.

  

 W miesiącach letnich prowadzony był monitoring liczebności raka pręgowatego w jeziorach: Białe Wigierskie, Długie Wigierskie, Wigry – odłowy kontrolne wykonywała Pracownia Rybactwa Jeziorowego IRŚ w Giżycku za pomocą pułapek zwanych racznikami. Wyniki: Białe Wigierskie - 13 szt./30 pułapek , Długie Wigierskie – 4 szt./30 pułapek, Wigry – 1 szt./30 pułapek. W roku 2011 wyniki przedstawiały się następująco: Białe Wigierskie – 25 szt./30 pułapek, Długie Wigierskie – 15 szt./30 pułapek, Wigry – 10 szt./30 pułapek.

  

 Naukowcy z IRŚ badali także postęp restytucji siei. Odłowy kontrolne wykonywano w jeziorze Białe Wigierskie przy użyciu wontonów. W trakcie dwudniowych odłowów złowiono 1 osobnika siei o masie 926,6 g.

  

 W lipcu i sierpniu, zazwyczaj w niedziele, odbywały się wycieczki rowerowe po parku z przewodnikiem. Uczestnicy poznawali najpiękniejsze zakątki WPN-u. Wycieczki poprzedzane były prelekcjami na temat parku i ochrony przyrody, filmami przyrodniczymi, pogadankami policjantów na temat bezpieczeństwa, a kończyły się konkursami wiedzy o WPN-ie. Tym, którzy wykazali się największą wiedzą o parku, wręczaliśmy nagrody, m.in. w postaci sprzętu sportowego i koszulek odblaskowych. Wycieczki cieszyły się dużym zainteresowaniem turystów i miejscowych mieszkańców, wzięło w nich udział około 270 osób. Wycieczki były organizowane w ramach zadania „Nie bójmy się przyrody – edukacja ekologiczna w Wigierskim Parku Narodowym poprzez warsztaty i publikacje” dotowanego przez WFOŚiGW w Białymstoku.

  

Fot. Barbara Perkowska

  

 W dniu 15 sierpnia 2012 roku, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbyły się XX Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego, współorganizowane przez Klub Wodny PTTK w Suwałkach i WPN. Pogoda była doskonała do żeglowania. Wiatr sprzyjał, a na zakończenie nawet błysnęło słońce. Regaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Startowały 24 jednostki w trzech klasach: Omega Standard, MICRO i jachty kabinowe. Wzięło w nich udział 79 uczestników z Augustowa, Białegostoku, Warszawy, Pabianic, Sokółki, Suwałk i okolic. Impreza zgromadziła również wielu widzów. Zwycięzcom gratulujemy i mamy nadzieję na kolejne spotkanie w przyszłym roku.

  

 Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem wzbogaciło się o nowe stanowisko komputerowe dla turystów. Każdy turysta ma tu możliwość skorzystania z darmowego dostępu do Internetu. Pomaga to planować dalszą podróż, a niektórym umożliwi załatwienie zaległych prywatnych spraw. Osoby korzystające z komputera mają pełny dostęp do oferty turystyczno-edukacyjnej WPN, bazy noclegowej na terenie parku i poza nim, atrakcji turystycznych w całym regionie, mogą korzystać z poczty i bankowości elektronicznej oraz administrować własne profile na portalach społecznościowych. Ponadto zainstalowane na komputerze programy w postaci arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstowego umożliwiają

 

 

 

     

pracę nad własnym materiałem, robienie zestawień, pisanie notatek czy też przeredagowanie tekstu. Komputer przekazała bezpłatnie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w ramach projektu Polskiej Organizacji Turystycznej, Ponadto, w ramach tego projektu przy centrum informacji w Krzywem zostanie uruchomiony infokiosk. Dzięki infokioskom turysta będzie miał całodobowy dostęp do informacji turystycznej lokalnej, regionalnej i krajowej. Elektroniczne urządzenia pozwolą na odnalezienie atrakcji turystycznych, bazy noclegowej czy kalendarza wydarzeń regionalnych.

  

 Latem na szlakach turystycznych parku dzięki dotacji NFOŚiGW zamontowano kolejne 4 liczniki do monitorowania ruchu turystycznego, ustawiono 12 nowych ławostołów oraz liczne nowe tablice informacyjne na drewnianych konstrukcjach. Ponadto dokonano renowacji drewnianych wież widokowych w Kruszniku i Gawrych Rudzie, remontu kładki w Cimo- chowiźnie, naprawy i impregnacji 4 „bram wjazdowych” do parku, remontu dwóch platform widokowych na ścieżce edukacyjnej „Jeziora”. Dodatkowo odnowiono oznakowanie wszystkich szlaków turystycznych oraz wymieniono część drogowskazów, także na ścieżkach edukacyjnych. Nowa ścieżka edukacyjna Samle została oznakowana i wyposażona w tablice informacyjne i ławostoły. Otwarcie tej ścieżki planowane jest na przełom września i paździer- nika. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnych tras dla narciarzy biegowych na Słupiu.

  

Odnowienie znaków na szlakach WPN.

Fot. Aleksandra Siemaszko-Skiendziul

   

 W trzech najliczniej odwiedzanych miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli (pole namiotowe Jastrzęby, Piaski, przy Muzeum Wigier) zostały ustawione znaki nakazu ustawicznego nadzoru nad dziećmi, natomiast zakaz kąpieli i stosowne oznakowanie wprowadzono na szlaku żeglugowym - przy przystani statku w Wigrach oraz przy miejscu cumowania „Leptodory II” w Starym Folwarku.

  

Tablica ostrzegawcza na „Piaskach”. Fot. Maciej Kamiński

  

 W Starym Folwarku funkcjonuje Centrum Koordynacji WOPR-u na całe województwo podlaskie. Suwalskie WOPR w miesiącach od maja do sierpnia uczestniczyło w 41 akcjach ratowniczych na wodach WPN-u. Pomocy udzielono w sumie 69 osobom.

  

 Dużym zainteresowaniem cieszyły się spływy kajakowe Czarną Hańczą. Regularne kontrole liczebności kajaków wykazały, że w lipcu i sierpniu średnio spływało tą rzeką około 150 osób dziennie, a w pogodne dni odnotowywano nawet ponad 400 kajaków. Turystów kajakowych zachwycała piękna przyroda, czystość wód Czarnej Hańczy i uprzejmość mieszkańców.

  

 Pływanie Czarną Hańczą w granicach WPN-u wymaga wykupienia karty wstępu do parku. Serdecznie podziękowania za współpracę przy sprzedaży kart należą się firmom: „As-tour” z Maćkowej Rudy, „Szot” i „Campa” z Augustowa oraz „Strumyk” z Magdalenowa.

  

 W sierpniu w Muzeum Wigier gościliśmy czworo stażystów z Białorusi. Ich tygodniowa obecność w naszej placówce miała na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem i pracą obiektu świadczącego usługi turystyczne. Podczas praktyki brali udział w codziennej pracy muzeum, poznawali kulisy pracy naszego obiektu a także uczestniczyli w oprowadzaniu grup. Goście z Grodzieńszczyzny zainteresowani byli szczególnie systemem informacji turystycznej w Polsce i innymi zagadnieniami, w których zgłębianiu otrzymali skuteczną pomoc ze strony pracowników WPN-u. Wymiana stażystów z Polski i Białorusi jest elementem projektu Suwalskiej Izby Rolniczo - Turystycznej w Suwałkach i partnerów białoruskich. Głównym celem projektu jest utworzenie sieci transgranicznej współpracy w dziedzinie turystyki na pograniczu polsko-białoruskim: informacji turystycznej, agroturystyki, turystyki aktywnej, porozumienia lokalnych władz i mediów.

 

 Dużym zainteresowaniem cieszy się Ośrodek Edukacji Środowiskowej na Słupiu, otwarty w maju po generalnym remoncie. W ciągu 3 miesięcy w zajęciach leśnych i wodnych, wzięło udział ponad 700 osób.

  

 W sezonie letnim w drzewostanach WPN-u realizowano zadania związane z dostosowaniem składu gatunkowego drzew do lokalnych warunków siedliskowych. Wykonywano zabiegi pielęgnacyjne w uprawach leśnych: motyczenie gleby wokół sadzonek, koszenie chwastów oraz tak zwane czyszczenia wczesne, polegające na usunięciu młodych drzewek hamujących wzrost wybranych sadzonek.

Aby skutecznie zapobiegać masowym pojawom owadów w drzewostanach sosnowych, wystawiono pułapki, dzięki którym można kontrolować liczebność brudnicy mniszki – motyla potrafiącego przy dużej liczebności ogołocić z igieł całe hektary lasu. Wyszukiwano także świerki zaatakowane przez kornika drukarza. Prace sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Świerki opanowane przez owady usuwano, gdyż pozostawione w lesie, mogłyby się stać ogniskami gradacji owadów.

  

 Utrzymanie istniejącej mozaiki pól i upraw z zastosowaniem tradycyjnych odmian roślin, ma istotny wpływ na zachowanie regionalnych cech krajobrazu kulturowego. Dlatego w tym roku WPN przystąpił do unijnego programu rolno- środowiskowego. W ramach tego programu 32,26 ha upraw należących do parku zostało zakwalifikowanych do rolnictwa ekologicznego. W sierpniu odbyła się kontrola naszych działań, przeprowadzona przez firmę „BioCert” z Krakowa, którą park przeszedł pozytywnie.

  

Materiały przygotowali:

Joanna Adamczewska,

Małgorzata Januszewicz,

Wiesława Malinowska,

Wojciech Misiukiewicz, Michał Osewski, Barbara Perkowska, Łukasz Skiendziul

  

  

  

Wybrane wydarzenia kulturalne

  

 Od 28 lipca do 4 sierpnia nad Wigrami gościła po raz trzynasty Letnia Filharmonia AUKSO. Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, prowadzona przez dyrygenta Marka Mosia, koncertowała w Wigrach, Augustowie, Sejnach, Gawrych Rudzie i Suwałkach. Słuchacze mieli okazję wysłuchania koncertów z udziałem wybitnej polskiej saksofonistki - Aliny Mleczko, znanego oboisty - Mariusza Pędziałka, a także wokalistki Agi Zaryan, która wraz ze swoim zespołem i przy towarzyszeniu Orkiestry AUKSO wystąpiła w autorskim programie na zakończenie festiwalu. Wydarzeniem było spotkanie w Maćkowej Rudzie z gościem honorowym „XIII Letniej Filharmonii AUKSO - Wigry 2012" profesorem Krzysztofem Pendereckim. W opinii słuchaczy Letnia Filharmonia AUKSO jest jednym z najważniejszych artystycznych wydarzeń w tej części Polski. Program pobytu muzyków na Suwalszczyźnie objął zwiedzanie naszego Muzeum Wigier i spotkanie z dyrektorem Wigierskiego Parku Narodowego.

  

Fot. Małgorzata Januszewicz

  

 W dniu 18 sierpnia w Gawrych Rudzie miał miejsce wernisaż pt. „W przestrzeni niebiańskiej”, na którym została zaprezentowana kompozycja przestrzenna Mariana Murawskiego. Ogromna kompozycja jest ustawiona na terenie posesji Państwa Murawskich niedaleko drogi prowadzącej z Gawrych Rudy na Słupie. Składa się na nią wysoki na ponad dwadzieścia metrów dębowy pień z częścią konarów, kilka drabin oraz sylweta ogromnego ptaka, który „przysiadł” między konarami. Kompozycja jest pomalowana na trzy kolory: czerwony, biały i czarny. Marian Murawski urodził się w Podleszczewie koło Suwałk. Zajmuje się twórczością w dziedzinie malarstwa, grafiki książkowej oraz grafiki reklamowej. W dziedzinie ilustracji jest laureatem wielu nagród w kraju i poza jego granicami.

 

Materiał przygotował: Maciej Ambrosiewicz

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł