Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

Nr 3/2012

 

Z życia WPN-u

Obce gatunki
- czeremcha amerykańska

Biegaczowate

Młyny wodne
nad Wigrami

Fotoreportaż

Ścieżka edukacyjna "Samle"

Czarna Hańcza
- szlachetna rzeka

U Ireny
w Bryzglu

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

Początek numeru

  Strona główna

 

 

POWIAT SUWALSKI

  • Powiat suwalski pozyskał fundusze z programów Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych:

 Największy projekt pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki” będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP LT–PL–RU 2007-2013 wraz z partnerami z Kalwarii i Ozierska. Jego wartość wyniesie ok. 3 mln. €, obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o współfinansowaniu. Jednym z głównych działań po stronie polskiej będzie remont zabytkowej kordegardy w Dowspudzie, gdzie powstanie Centrum Obsługi Turysty.

 Kolejny projekt, na który Samorząd Powiatu pozyskał fundusze z programu EWT Litwa–Polska, nosi nazwę „Aktywna przestrzeń publiczna dla aktywnych sąsiadów”. Dzięki środkom unijnym w wysokości 588.235,30 € zostanie wyremontowany odcinek drogi na trasie Wiżajny – Smolniki – Sidory oraz główny plac w Kibartach (Litwa).

 Na realizację projektu pt. „Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie” powiat suwalski pozyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego „RYBY 2007 – 2013”. Wartość projektu wynosi 1.268.891,28 PLN.

 We współpracy z Komendą Główną Policji w Warszawie powiat będzie realizował projekt pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Zostanie on sfinansowany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, priorytet 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. w ramach tego projektu powiat suwalski otrzyma 1 milion złotych na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach powiatowych. w 2013 r. zostanie przebudowany odcinek drogi Suwałki - Okuniowiec na dojeździe do przejazdu kolejowego, co poprawi warunki bezpieczeństwa na tym odcinku.

 Z udziałem środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, środków własnych powiatu suwalskiego oraz przy wsparciu finansowym części gmin działających na terenie powiatu suwalskiego są realizowane i planowane dalsze przebudowy i naprawy dróg powiatowych.

Zaangażowanie znacznych własnych środków finansowych, wsparcie części gmin oraz pozyskanie środków zewnętrznych wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu oraz poprawę życia mieszkańców.

 

  • W hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej 1945 r.

67. rocznica Obławy Augustowskiej upamiętniła jedno z wielu tragicznych wydarzeń, które miały miejsce na Suwalszczyźnie. Pacyfikacja Suwalszczyzny przez Rosjan, nazywana później Obławą Augustowską, rozpoczęła się 12 lipca 1945 r. w jej wyniku zatrzymano 2 tys. osób, zaś około 600 podejrzewanych o powiązania z AK–owskim podziemiem wywieziono. Ich los nie jest znany, podobnie jak dokładna liczba ofiar. Pamięć o tych strasznych wydarzeniach przetrwała, jednak do dziś nie są wyjaśnione najważniejsze ich szczegóły. Obchody rocznicowe zorganizowano w dniach 23-25 czerwca 2012 roku w ramach inicjatywy pn. „W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 67. rocznicę na Ziemi Suwalskiej” we współpracy powiatu suwalskiego, Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 oraz mieszkańców powiatu. Między innymi, na terenie powiatu suwalskiego odbył się Rajd Motocyklowy „Śladami Ofiar Obławy Augustowskiej”. Natomiast obchody w Suwałkach uświetnił występ orkiestry „Victoria” z udziałem solistów Teatru Wielkiego z Warszawy pod dyrekcją pułkownika Juliana Kwiatkowskiego, prezentującej pieśni patriotyczne. w uroczystościach upamiętniających te tragiczne wydarzenia hołd ofiarom Obławy Augustowskiej oddały władze powiatu suwalskiego, Pan Szczepan Ołdakowski – Starosta Suwalski i Pan Witold Kowalewski – Wicestarosta Suwalski.

 

POWIAT SEJNEŃSKI

 

  • W dniach 19-20 czerwca odbył się I etap rajdu rowerowego drogami pogranicza polsko-litewskiego organizowany w ramach realizacji projektu nr LT-PL/124 „Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu sejneńskiego” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. W rajdzie uczestniczyło 25 osób - przedstawiciele samorządów partnerskich w projekcie tj. gminy Puńsk, Suwałki, Krasnopol, Alytus oraz powiatu sejneńskiego. Uczestnicy rajdu mieli do przejechania każdego dnia po ok. 30 km. Trasa rajdu przebiegała przez malownicze tereny, po drogach leśnych, gruntowych oraz wyremontowanych w ramach realizacji w/w projektu. w ostatnim tygodniu sierpnia br. planowany jest drugi etap rajdu w okolicach miasta Alytus na Litwie.

 

  • Powiat sejneński zakończył II etap realizacji projektu nr LT-PL/124 „Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu sejneńskiego dofinansowanego z programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007. w dniu 5 kwietnia w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, tj. Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym spółka akcyjna z siedzibą w Suwałkach. Koszt przebudowy drogi wyniósł 1.476.529,64zł. brutto. W ramach robót została przebudowana droga powiatowa Nr 1162B Trakiszki – Poluńce – Widugiery na odcinku Przystawańce – Poluńce – Widugiery długości 4,906 km. Na odcinku Przystawańce – Poluńce o długości ok. 2,192 km na istniejącej nawierzchni asfaltowej została ułożona warstwa wyrównawcza i nowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego; natomiast na istniejącej drodze żwirowej o długości ok. 2,714 km została wykonana nawierzchnia asfaltowa, po uprzednim wzmocnieniu podbudowy warstwą mieszanki kruszywowej z 70% dodatkiem kruszywa łamanego. Oprócz tego w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu zostały ustawione bariery energochłonne oraz wymienione istniejące oznakowanie pionowe.

 

 

GMINA KRASNOPOL

 

  • W ramach Projektu Nr LT-PL/124 pt. „ Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu sejneńskiego” wykonano przebudowę drogi gminnej nr 102042B Romanowce-Murowany Most oraz przekazano ją do użytku.

 

  • Zorganizowano rozgrywki regionalne tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy.

 

  • Zorganizowano obchody „Dnia Krasnopola” oraz „Konkurs Na Najładniejszy Ogródek Przydomowy” i „Kosze Obfitości Darów Matki Ziemi”.

 

 

     
indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł