Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 2/2012

   

Z życia WPN-u

Obce gatunki
- niecierpek
gruczołowaty

Ukształtowanie
powierzchni parku

Badania motyli

Fotoreportaż

Wieś
Czerwony Folwark

Bezpiecznie
na wodzie

Marian Jakubowski

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

Początek numeru

  Strona główna

Nr 2/2012

 Z ŻYCIA PARKU   

   

  

WIOSNA '2012

  

 (1 z 2) 

  

  

 16 marca WPN wziął udział w Forum Turystyki Przyrodniczej podczas VII Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku. Podczas seminarium, na które licznie przybyli touroperatorzy, biura turystyczne, właściciele hoteli i kwater agroturystycznych, studenci i dziennikarze oraz inni uczestnicy targów, została przedstawiona oferta turystyczno-edukacyjna naszego parku.

  

 23 marca Wigierski Park Narodowy przystąpił do Suwalskiej Organizacji Turystycznej, której głównym celem jest promocja Suwalszczyzny w kraju i za granicą poprzez udział w targach turystycznych, wydawnictwa i imprezy turystyczno-promocyjne.

  

 W kwietniu Służba Ochrony Przeciw- pożarowej Parku uczestniczyła w gaszeniu pojedynczego drzewa przy ścieżce edukacyjnej „Las”. Prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie. O zdarzeniu powiadomił nas syn jednego z pracowników parku. Gdyby nie szybka interwencja naszej służby, mogłoby dojść do niebezpiecznego pożaru lasu.

  

 W połowie kwietnia przeprowadzono kolejne obserwacje ptaków wodnych na jeziorze Wigry. Choć temperatura powietrza wynosiła już ok. 10oC, to zacienione miejsca przy wysokim południowym brzegu jeziora np. przy Bartnym Dole pokrywał jeszcze lód. Niemniej jednak na jeziorze było już czuć wiosnę. Oprócz licznych czernic, głowienek, krzyżówek i gągołów pojawiły się ciekawe gatunki kaczek: świstuny, płaskonosy i krakwy. Na całym jeziorze tańcami godowymi zajęte były perkozy dwuczube (160 osobników), w trzcinowiskach, nad którymi krążyły błotniaki stawowe, słychać było charakterystyczne „piknięcia” łysek (133 osobniki) oraz tajemnicze głosy bąków. Na zatoce Zadworze wypoczywała grupa majestatycznych czapli białych (14 osobników), które były liczniejsze od czapli siwych (4 ptaki).

  

Ostatni, kwietniowy lód przy pomoście w Bartnym Dole.
Fot. Tomasz Janecki

  

 W dniach 15-18 kwietnia w parku gościli przedstawiciele fundacji Crossbill Guides. Jest to organizacja non-profit zajmująca się zwiększaniem społecznego zaangażowania w ochronę przyrody. Wydając wysokiej jakości przewodniki turystyczne, ukazuje piękno i wartość europejskiej przyrody. Fundacja opracowała dotychczas dziesięć przewodników po najcenniejszych przyrodniczo zakątkach Europy, od Laponii po góry Andaluzji. Założyciel fundacji, Dirk Hilbers oraz Bouke ten Cate odwiedzili Wigierski Park Narodowy w ramach pracy nad przewodnikiem opisującym północno-wschodnią Polskę. Była to pierwsza z trzech zaplanowanych w tym roku wizyt, podczas których zbierane będą informacje i zdjęcia do przewodnika. Mamy nadzieję, że to wydawnictwo przyczyni się do popularyzacji wyjątkowych wartości przyrodniczych naszego regionu w całej Europie.

  

 20 kwietnia dr Lech Krzysztofiak i dr To- masz Janecki z pracowni naukowo-edukacyjnej parku wzięli udział w posiedzeniu Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU w Krakowie poświęconym genezie geologicznej jezior Hańcza i Wigry. Atrakcją tego spotkania była prezentacja pierwszego w Polsce filmu popularnonaukowego zrealizowanego w technice 3D, autorstwa pary biologów i płetwonurków Pawła i Joanny Szpygiel, pt. „Polodowcowisko”, o podwodnych „ścianach” w jeziorze Hańcza.

  

 Wigierski Park Narodowy wraz z Cinema Lumiere zorganizował konkurs plastyczny pod hasłem „Przedstaw las i zwierzęta w nim występujące”. Konkurs ogłoszono w marcu, a rozstrzygnięto 23 kwietnia br. Uczniowie przysłali ponad 600 prac, wykazując się ogromną inwencją oraz pomysłowością w zakresie techniki ich wykonania. Jury, po burzliwych dyskusjach, przyznało główne nagrody: w kategorii wiekowej „przedszkola i zerówki” laureatem został Bartek Bagan z Przedszkola Nr 7 w Suwałkach, w kategorii klas I-III szkół podstawowych - Kinga Klejmont z SP w Suwałkach, w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych: Arkadiusz Gościewski z SP w Świętajnie, w kategorii gimnazjów: Katarzyna Waraksa z Zespołu Szkół w Bakałarzewie. Wyróżnienia przyznano 50 osobom, we wszystkich 4 kategoriach wiekowych. Nagrodami w konkursie były liczne upominki ufundowane przez WPN i Cinema Lumiere, bezpłatne bilety na seanse kinowe, na rejsy łodzią „Leptodora II” oraz do Muzeum Wigier.

  

 Podczas tegorocznych obchodów Dnia Ziemi gościliśmy 50-osobową grupę uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Suwałkach, którzy z własnej inicjatywy zgłosili się do sprzątania szlaków i ścieżek edukacyjnych. Pod okiem pracowników służb terenowych parku, uczniowie pracowicie porządkowali okolice najliczniej odwiedzanych w parku miejsc - ścieżek edukacyjnych „Las” i „Suchary”. Po pracy wszyscy zebrali się i odpoczywali przy ognisku.

  

 W kwietniu został wymieniony podest przy wystawie etnograficznej „Ocalić od zapomnienia”. Poprzedni, zbudowany w 2001 roku, nie nadawał się już do użytku. Remont sfinansował Wigierski Park Narodowy.

  

Jak co roku, od wiosny trwają remonty infrastruktury turystycznej. Fot. Barbara Perkowska

  

 

  

 

 

 

     

 W dniach 20-22 kwietnia, czteroosobowa grupa pracowników parku wzięła udział w tradycyjnej, wiosennej Sesji Klubu Przyrodników w Łagowie Lubuskim. W tym roku temat sesji brzmiał „Cele w ochronie przyrody”. Uczestnicy sesji dzielili się doświadczeniami i przemyśleniami w zakresie formułowania i wdrażania celów ochrony oraz monitorowania ich realizacji. Pracując zawzięcie nad ochroną przyrody, zadajemy sobie czasem pytanie, po co właściwie to robimy? Jaka jest nasza wizja świata i miejsce dla przyrody w tej wizji? I jak ta wizja przekłada się na konkrety? Przygotowując, oceniając, a przede wszystkim wdrażając różnego rodzaju strategie i plany dotyczące ochrony przyrody, coraz częściej musimy formułować cele, jakie chcemy osiągnąć, krótko- i długoterminowe, strategiczne i operacyjne. Są to kluczowe zagadnienia również dla nas, ponieważ właśnie teraz, w związku z tworzonym nowym „Planem Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego” jesteśmy w trakcie weryfikowania dotychczasowych i formułowania nowych celów ochrony.

  

 27 kwietnia Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy zarejestrował Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych. 21 maja 2012 roku w Izabelinie k. Warszawy odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie, na którym zostały wybrane władze Związku. Prezesem zarządu został pan Jerzy Misiak – dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego. Celem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy, i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, organów dysponujących środkami publicznymi i organizacji pozarządowych.

  

 27 kwietnia w Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego odbyło się seminarium naukowe „Bogactwo form życia w pradawnych morzach”, podczas którego wygłoszone zostały referaty.: „Kopalne morza Suwalszczyzny” - dr Andrzej Ber; „Władcy pradawnych głębin” - dr Cezary Krawczyński; „Morski mikroświat zaklęty w skale” - mgr Jolanta Iwańczuk; „Cuda fosylizacji” – mgr Dariusz Nast; „W poszukiwaniu dinozaurów na Pustyni Gobi” – dr Gwidon Jakubowski. Po seminarium nastąpiło otwarcie wystawy, która będzie gościć w Muzeum Wigier do 15 listopada. Prezentowane na wystawie skamieniałości udostępnione zostały przez: Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Muzeum Geologiczne Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Głównym organizatorem wystawy był Wigierski Park Narodowy wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Przedsięwzięcie dofinansowała Unia Europejska ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybactwo.

  

Wystawa skamieniałości będzie dostępna w Muzeum Wigier do listopada. Fot. Tomasz Janecki

  

 W kwietniu zorganizowaliśmy cykl „Spotkań z Wigierkiem”, dofinansowanych w tym roku przez WFOŚiGW w Białymstoku. Przeprowadziliśmy 12 godzin zajęć z uczniami szkół: w Krasnopolu, Mikołajewie i Starym Folwarku. Warsztaty miały charakter przyrodniczo-kulturowy; ich tematyka związana była z tradycjami Świąt Wielkanocnych i ornitologią. Uczniowie poznawali m.in. biologię i ekologię wybranych gatunków ptaków, uczyli się rozróżniać jaja ptasie po wyglądzie skorupki, wykonywali pisanki i elementy dekoracyjne świątecznych stołów.

  

 WPN wziął udział w cyklicznej imprezie ekologicznej dla dzieci i młodzieży, organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Suwałkach. W czasie spotkania uczniowie zaprezentowali inscenizację teatralną pt. „Jak dzieci dbają o Wigierski Park Narodowy”, wysłuchali prelekcji „Wiosna w parku”. Rozstrzygnięto także konkurs ekologiczny pt. „Ziemia – zielona wyspa”.

 

 2 maja w Muzeum Wigier otwarto wystawę obrazów Łukasza Rogińskiego pt. „Pejzaże Suwalszczyzny”. Łukasz Rogiński jest artystą plastykiem, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jego prace znajdują się zarówno w zbiorach publicznych, jak i prywatnych, były wystawiane na licznych wystawach.

  

Pan Łukasz Rogiński opowiadał o swojej fascynacji krajobrazami Suwalszczyzny. Fot. Małgorzata Januszewicz

  

  

  

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł