Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 2/2012

   

Z życia WPN-u

Obce gatunki
- niecierpek
gruczołowaty

Ukształtowanie
powierzchni parku

Badania motyli

Fotoreportaż

Wieś
Czerwony Folwark

Bezpiecznie
na wodzie

Marian Jakubowski

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

Początek numeru

  Strona główna

 

 

POWIAT SUWALSKI

 • Na trasach położonych przy Zespole Szkół w Dowspudzie w dniu 12 kwietnia odbyły się Międzypowiatowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych. Uczestnikami zawodów byli uczniowie wszystkich typów szkół z powiatu suwalskiego, powiatu sejneńskiego, m. Suwałki oraz młodzież z ośrodków dla osób niepełnosprawnych. Biegi rozegrano w osiemnastu kategoriach wiekowych na dystansach od 600 m do 2600 m. Ukończyło je 720 zawodników i zawodniczek z 38 szkół i trzech ośrodków dla osób niepełnosprawnych. Organizatorami biegów, podobnie jak w latach poprzednich byli: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Suwałkach, Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz Zespół Szkół w Dowspudzie. Impreza sportowa została sfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

  

 • 21 kwietnia odbyła się akcja zorganizowanego sprzątania odcinka szlaku kajakowego na rzece Rospudzie od jeziora Bolesty do mostu przy Świętym Miejscu. Corocznie tę akcję inicjuje Przedsiębiorstwo Turystyczne „Rospuda” z Raczek, szczególnie zaangażowane na rzecz czystości tego popularnego szlaku kajakowego i jego otoczenia. 28 kwietnia wędkarze z koła „Rak” z Raczek sprzątali jezioro Bolesty. W akcji w sumie wzięło udział 40 osób. W sprzątaniu uczestniczyli głównie mieszkańcy gminy Raczki, w tym przedstawiciele GOK-u, Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej w Raczkach oraz kilku przedsiębiorstw z Raczek. Dodatkowo, obecna była grupa przyjaciół z okolic Czarnej Hańczy, grupa 9 osób z Aresztu Śledczego z Suwałk oraz grupa osób z PT „Rospuda”.

  

 • W dniu 26 kwietnia pod patronatem Starosty Suwalskiego i Suwalskiego Obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Lesie Szwajcarskim odbyły się uroczystości upamiętniające 72. rocznicę rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej - pierwszej podziemnej organizacji niepodległościowej na Suwalszczyźnie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Konkatedrze p.w. Św. Aleksandra w intencji pomordowanych, po której uczestnicy przenieśli się pod pomnik. Udział w nich wzięli m. in.: przedstawiciele organizacji kombatanckich, Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, władz wojewódzkich i samorządowych, wojewódzkich i powiatowych służb mundurowych, inspekcji, straży i innych instytucji działających na terenie powiatu. Na wniosek Zarządu Powiatu w Suwałkach, Kierownik Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Jan Stanisław Ciechanowski, nadał medale „Pro Patria” za długoletnią działalność na rzecz utrwalania pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II Wojny Światowej i po jej zakończeniu Pani Irenie Staniewicz, Panu Edwardowi Ułanowiczowi oraz Panu Antoniemu Gwiazdowskiemu.
  Uroczystego wręczenia medali dokonali Pan płk Mirosław Demediuk oraz Starosta Suwalski Pan Szczepan Ołdakowski.

  

 • W dniu 5 maja w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Z tej okazji, funkcjonariuszom straży pożarnej zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe. W uroczystości wzięła udział delegacja Starostwa Powiatowego w Suwałkach w osobach: Przewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach Pan Sławomir Małachowski, Starosta Suwalski Pan Szczepan Ołdakowski oraz Wicestarosta Suwalski Pan Witold Kowalewski. Starosta Suwalski został odznaczony pamiątkowym medalem przyznanym dla uczczenia 20-lecia PSP osobom zasłużonym w rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu suwalskiego. Starosta Suwalski otrzymał również przyznany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego Brązową Odznakę Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”.

  

 • W dniu 8 maja w Wiżajnach odbył się już po raz trzynasty powiatowy etap konkursu piosenki przedszkolnej „Mama, tata i ja”, którego głównym założeniem jest muzyczne ukierunkowanie wrodzonych zamiłowań i zdolności dzieci w wieku przedszkolnym. Organizatorami etapu powiatowego od 1999 r. są: Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Urząd Gminy w Wiżajnach i Świetlica Gminna w Wiżajnach. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 38 dzieci z dziewięciu oddziałów przedszkolnych, działających przy szkołach podstawowych na terenie powiatu suwalskiego. Jury konkursu wyłoniło troje najlepszych, którzy reprezentowali powiat suwalski na festiwalu wojewódzkim w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku w dniu 11 maja.

  

POWIAT SEJNEŃSKI

  

 • Powiat sejneński rozpoczął II etap realizacji projektu nr LT-PL/124 „Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu sejneńskiego”, dofinansowanego z programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007. W dniu 5 kwietnia w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą inwestycji - Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z siedzibą w Suwałkach. Umowa przewiduje realizację inwestycji do 20 sierpnia br. Koszt przebudowy drogi wyniesie 1.476.529,64 zł. brutto. Przebudowana zostanie droga powiatowa Nr 1162B Trakiszki – Poluńce – Widugiery na odcinku Przystawańce – Poluńce – Widugiery, na długości 4,906 km. Na odcinku Przystawańce – Poluńce o długości ok. 2,192 km. Na istniejącej nawierzchni asfaltowej zostanie ułożona warstwa wyrównawcza i nowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, natomiast na istniejącej drodze żwirowej o długości ok. 2,714 km zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa po uprzednim wzmocnieniu podbudowy warstwą mieszanki kruszywowej z 70% dodatkiem kruszywa łamanego. Oprócz tego, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu, zostaną ustawione bariery energochłonne oraz wymienione istniejące oznakowanie pionowe.

  

  

GMINA SUWAŁKI

 

 • W dniu 17 kwietnia w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Wójt Gminy Suwałki odebrał certyfikat przyznający zaszczytne III miejsce w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki” w kategorii Samorządowy Menedżer Regionu 2011 r. w województwie podlaskim. Ranking został przygotowany przez redakcję dziennika ,,Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą TNS PENTOR. Wójt Gminy Suwałki uzyskał tytuł Samorządowego Menadżera Regionu dzięki głosom innych jednostek samorządu terytorialnego. Jest to więc dla nas szczególny powód do dumy, że okoliczne gminy, miasta i powiaty właśnie w naszym samorządzie upatrują lidera.

    

  

 • Decyzją Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” projekt zatytułowany ,,Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe” złożony w dniu 7 marca 2012 r. przez Gminę Suwałki został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO Ryby).

   

GMINA KRASNOPOL

 

 • Trwa przebudowa drogi nr 1020428 Romanowce – Murowany Most w ramach: Projektu Nr LT-PL/124 pt. „Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu sejneńskiego”.

  

 • Odbyły się konsultacje z mieszkańcami w sprawie przebiegu obwodnicy Krasnopola, w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki – Sejny.

  

 • Otwarty został Punkt Przedszkolny w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu. W zajęciach uczestniczy 22 dzieci. W punkcie prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej. Punkt czynny jest w godz. od 7.00 do 16.00, z zapewnieniem 3 posiłków dziennie.

  

 • Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu prowadzi zajęcia muzyczne, plastyczno-teatralne, tenisa stołowego oraz pracownię komputerową.

  

  

   

  

SUWALSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

  

  

 • W marcu Wigierski Park Narodowy został członkiem Suwalskiej Organizacji Turystycznej. Jej celem jest przede wszystkim promocja walorów turystycznych Suwalszczyzny, różnorodna w formach, prowadzona we współpracy z lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi, organizatorami turystyki oraz gestorami bazy noclegowej i gastronomicznej (więcej: www.sot.suwalszczyzna.eu). Od lutego br. oferty członków SOT były prezentowane na targach turystycznych w Łodzi, Katowicach, Białymstoku, Warszawie.

    

 • 29 marca w Suwałkach podczas drugiego posiedzenia VII Walnego Zebrania Członków Suwalskiej Organizacji Turystycznej dokonano wyboru nowych władz tej organizacji, na trzecią kadencję. Prezesem Zarządu został Mirosław Szyszko, właściciel m.in. Ośrodka „Holiday” w Starym Folwarku i nowo budowanego w Suwałkach hotelu. W zarządzie są także przedstawiciele samorządów Miasta Suwałki i powiatu suwalskiego, SIRT i Agencji Turystycznej „Suwalszczyzna”.

    

    

  Opracowanie: B. Chełmicka-Bordzio - Sekretarz Zarządu SOT

  

  

     
indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł