Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 2/2012

   

Z życia WPN-u

Obce gatunki
- niecierpek
gruczołowaty

Ukształtowanie
powierzchni parku

Badania motyli

Fotoreportaż

Wieś
Czerwony Folwark

Bezpiecznie
na wodzie

Marian Jakubowski

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

Początek numeru

  Strona główna

FOTOREPORTAŻ

OTWARCIE ZMODERNIZOWANEGO

OŚRODKA EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ

   

fotografie:

Joanna Górecka (3, 9-14), Maciej Kamiński (1-2, 4-8)

kliknij, aby powiększyć

1   2   3   

4   5   6  

7   8   9   

10   11   12     

13   14


      

1 -  Gości przywitał dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.
2, 3, 4 -  Przecięcia wstęgi dokonali: uczennica SP w Starym Folwarku,
 przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 oraz dyrektor WPN-u.
5, 6, 7 -  Zebrani wysłuchali prelekcji nt. modernizacji bazy edukacyjnej parku
 i oferty Ośrodka Edukacji Środowiskowej.
8 -  Podczas zwiedzania ośrodka goście zapoznawali się z jego wyposażeniem
 w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
9, 10, 11 -  Młodzi badacze wyruszyli na brzeg jeziora Wigry, aby zebrać materiał
 do ćwiczeń.
12, 13, 14 -  Pod opieką pracowników parku, uczniowie poznawali bogactwo
 świata bezkręgowców wodnych.

  


      

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł