Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 3/2011

   

Z życia WPN-u

Międzynarodowy Rok
Lasów w WPN-ie

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zagrożenia lasów
parku

Kleszcze, wpleszcze
i inni krwiopijcy

Fotoreportaż

Antoni Patla

Miejsca pamięci

Park z perspektywy
bociana

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

Nr 3/2011

 PRZYRODA I KRAJOBRAZ   

Oko ślepaka (Tabanidae)

 

  

Anna Krzysztofiak

  

KLESZCZE,  

WPLESZCZE  

I INNI "KRWIOPIJCY"

 

(1 z 2)

 

       

Obcowanie z naturą zwykle daje nam wiele radości. Otoczeni zielenią drzew i krzewów, wdychamy zapachy kwiatów, kontemplując harmonię świata przyrody. Niestety, jak to zwykle bywa - nic darmo na tym świecie. Często przyjemność tę zakłócają nam ataki ze strony wszechobecnych (wydawałoby się) „krwiopijców”. Już od wiosny nękają nas komary, meszki i kleszcze, latem zaś pojawiają się ślepaki i narzępikowate. Nie wiadomo, które dokuczają nam bardziej – ugryzienia ślepaków są bardzo bolesne, a  kleszczy w zasadzie niezauważalne, jednak to właśnie kleszcze stanowią dla człowieka największe zagrożenie, ze względu na przenoszone przez nie choroby.

  

Kleszcze Ixodes

 

Kleszcze nie są owadami – należą do pajęczaków (a konkretnie roztoczy), o czym świadczy m.in. liczba ich odnóży (4 pary). Zarówno samce, jak i samice, odżywiają się wyłącznie krwią zwierząt. Aby się na nie dostać, czatują w trawach i na krzewach, wczepiając się w ich sierść pazurkami zwieńczającymi odnóża. Przecinają skórę zwierzęcia ostrym „sztyletem”, utworzonym z odpowiednio przekształconego aparatu gębowego, a  następnie zakotwiczają w ciele za pomocą ryjka opatrzonego ostrymi, zagiętymi kolcami. To właśnie na żywicielu samce i samice odnajdują się i kopulują. Potem spadają na ziemię, gdzie samice składają jaja.

  

  

W rozwoju kleszczy występują 2 etapy. Wykluwająca się z jaja larwa jest znacznie mniejsza od dorosłego kleszcza i ma tylko 3 pary odnóży. Aby przekształcić się w następną postać – tzw. nimfy, musi odnaleźć żywiciela, którym jest najczęściej drobny kręgowiec leśny, a następnie napić się jego krwi. Po wzroście i linieniu powstaje nimfa, która przypomina wyglądem dorosłego kleszcza, a  jedyna różnica polega na niedojrzałości narządów rozrodczych. Po raz kolejny nimfa musi pożywić się krwią zwierzęcia, by po linieniu ulec przeobrażeniu w postać dorosłą. Dojrzałość osiągają, w zależności od gatunku i powodzenia w odnajdywaniu żywiciela, po 1-3 latach. Potrafią bardzo długo obyć się bez jedzenia, wydłuża to jednak ich cykl życiowy. Po osiągnięciu dojrzałości rozmnażają się i giną po jakimś czasie. Wprawdzie samica tylko raz w życiu wydaje potomstwo, jest ono jednak bardzo liczne – samica składa jednorazowo nawet kilka tysięcy jaj. Roznosicielami chorób mogą być wszystkie postacie rozwojowe kleszczy, choć oczywiście prawdopodobieństwo ich zakażenia wzrasta z wiekiem.

  

  

 

  

   Ostry ryjek kleszcza wygląda jak mała kotwiczka.

  

Najgroźniejszą chorobą przenoszoną przez te pajęczaki jest kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, które może skończyć się nawet śmiercią chorego. Poważne zagrożenie niesie również borelioza, którą często trudno jest całkowicie wyleczyć i wielu chorych musi się kurować do końca życia. Kleszcze zagrażają również zwierzętom, o czym dobrze wiedzą miłośnicy psów – babeszioza może być dla naszych pupilów śmiertelnym zagrożeniem. Dlatego po powrocie ze spaceru „na łonie przyrody”, należy dokładnie sprawdzić, czy nie przynieśliśmy ze sobą pasażera „na gapę” i usunąć go samemu lub, w trudniejszych przypadkach, przy pomocy lekarza. Osoby z tzw. grup zwiększonego ryzyka (np. leśnicy czy pracownicy parków narodowych) mogą się zaszczepić przeciwko pokleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, co do boreliozy jednak nie opracowano dotąd skutecznej profilaktyki.

 

Narzępikowate

(zwane też wpleszczowatymi) Hippoboscidae

 

Narzępikowate to niewielka rodzina muchówek pasożytujących na ciele ptaków i ssaków, reprezentowana w  Polsce przez zaledwie 11 gatunków. Owady te mają spłaszczone grzbietobrzusznie ciało, nogi zaopatrzone w liczne pazurki i przylgi oraz aparat gębowy typu kłującego. Początkowo zarówno samce, jak i samice, są uskrzydlone, co pozwala im odnaleźć żywiciela, np. dużego ssaka. Już na ciele zwierzęcia odbywa się kopulacja, po czym samica odrzuca skrzydła. Muchówki te należą do grupy jajożyworodnych, co oznacza, że cały rozwój larw odbywa się w odwłoku samicy. Tuż po opuszczeniu dróg rodnych larwa przepoczwarza się. Samica żyje od 1 do 3 miesięcy i w tym czasie „rodzi” kilkadziesiąt larw. W obszarach o wysokiej temperaturze muchówki te mogą mieć nawet do 9 pokoleń w roku, u nas, na szczęście, tylko jedno. Rozwój poczwarek, który w naszym klimacie trwa 9-12 miesięcy, następuje zwykle w glebie lub gnieździe (u gatunków pasożytujących na ptakach), rzadziej w sierści żywiciela. Narzępikowate niepokoją zwierzęta, przy masowym występowaniu doprowadzając je do osłabienia, anemii i utraty wagi. Człowiek bywa atakowany zwłaszcza przez trzy gatunki: strzyżaka jelenicę Lipoptena cervi, narzępika końskiego Hippobosca equina i ptasznicę przydymioną Ornithomyia avicularia.

   

ciąg dalszy   

   

 Ciało narzępikowatych jest doskonale przystosowane do pasożytniczego trybu życia.

   

   

ciąg dalszy   

   

   

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł