Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 2/2011

   

Z życia WPN-u

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Brzozy

Obce gatunki zwierząt

Fotoreportaż

Harcerze nad Wigrami

Wodne ścieżki edukacyjne WPN-u

Poznawanie
lasów parku

Nigdy chyba
nie chciałabym ...

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

Nr 2/2011

 Z ŻYCIA PARKU   

    

  

CO SIĘ WIOSNĄ ZDARZYŁO

  

 (1 z 2) 

  

  

Wiosna dotarła do nas z opóźnieniem. Jeszcze w pierwszych dniach kwietnia suchary pokrywał lód, a w lasach zalegały płaty śniegu. Poranne przymrozki rozciągnęły w czasie kwitnienie przylaszczek i zawilców. Kaczeńce w pełni rozwinęły się w połowie maja. Dopiero w tym okresie, po kilku ciepłych dniach oraz obfitych opadach deszczu, nastąpiła prawdziwa eksplozja rozwoju roślin i pełnia kwitnienia wiosennych gatunków.

  

Od końca marca, w każdy czwartek prowadziliśmy zajęcia edukacyjne w Centrum Handlowo-Rozrywkowym „Plaza” w Suwałkach. Spotkania, z prelekcjami, pokazami multimedialnymi i konkursami, odbywały się w sali prezentującej wystawę Wigierskiego Parku Narodowego. W kwietniowych zajęciach uczestniczyły przedszkolaki i uczniowie suwalskich szkół. Odwiedzali nas również podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Międzynarodowym Roku Lasów tematyka spotkań była związana z ekosystemami leśnymi. „Sadziliśmy las” z tektury, poznawaliśmy budowę warstwową lasu, uczyliśmy się o tym, jakie rośliny i zwierzęta możemy spotkać w runie leśnym. Prowadzone były także zajęcia dotyczące badania składu chemicznego wody, a we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim, Kołem Wędkarskim „Pstrąg”, zorganizowaliśmy kurs wędkarstwa. Zajęcia w „Plazie” stanowiły uzupełnienie oferty edukacyjnej parku, która od kwietnia do czerwca obejmowała m.in. prowadzone w Krzywem zajęcia nt. makrofauny wodnej, biologii bobrów, jakości wód, struktury ekosystemów leśnych czy rozpoznawania drzew i krzewów w lasach WPN-u.

  

Kurs wędkarski. Fot. Katarzyna Łukowska

 

Rokrocznie na terenie parku odbywają się wiosenne porządki. 20 kwietnia pracownicy WPN-u wraz z uczniami z Zespołu Szkół w Starym Folwarku sprzątali okoliczne szlaki turystyczne, plaże i brzeg jeziora Wigry, miejsca odpoczynku i wieże widokowe, miejsca pamięci. Zebrano kilkaset kilogramów odpadów. Do akcji przyłączyła się Gospoda pod Sieją, sponsorując świetną grochówkę i kompot. Nasza mała ojczyzna została posprzątana i przygotowana do przyjęcia turystów.

 

Wiosenne porządki w Starym Folwarku.
Fot. Małgorzata Januszewicz

  

  

  

    

Otwarcie wystawy "Rogi czy poroże".
Fot. Małgorzata Januszewicz

  

29 kwietnia w Muzeum Wigier została otwarta wystawa „Rogi czy poroże” ze zbiorów Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Otwarcie wystawy poprzedził wykład wicedyrektora WPN-u Zbigniewa Bogusławskiego Co warto wiedzieć o porożach. Po wystawie oprowadzali gości pracownicy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa - panowie Sebastian Juszko i Andrzej Domański. Obecnie, pracownicy parku prowadzą na wystawie lekcje muzealne, na które serdecznie zapraszamy. Wystawa będzie prezentowana do końca października.

  

W maju Dyrektor WPN-u zawarł z dotychczasowym dzierżawcą umowę na użytkowanie gruntów, na których zlokalizowane jest torowisko Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej. Mamy nadzieję, że przez następne 10 lat dzierżawy kolejka będzie cieszyła się taką popularnością jak do tej pory. Przedłużeniem umowy nie była natomiast zainteresowana firma AGA obsługująca do tej pory pola namiotowe WPN-u nad Czarną Hańczą. W rozpoczynającym się sezonie pola namiotowe: "Gremzdówka", „Bindużka” i „Za szkołą” mają już nowych gospodarzy.

  

W maju wykonano prace przy renowacji eksponatów z wystawy etnograficznej WPN-u w Krzywem. Niezwykle pomocni przy czyszczeniu eksponatów, odrdzewianiu oraz malowaniu okazali się osadzeni z Aresztu Śledczego w Suwałkach. Wykonywali oni nieodpłatnie również inne prace porządkowe na terenie parku. W ramach współpracy, WPN zobowiązał się do pomocy skazanym w organizacji wycieczek edukacyjnych oraz zajęć praktycznych z zakresu amatorskiego połowu ryb.

 

Chrzest "Leptodory II".
Fot. Małgorzata Januszewicz

  

5 maja odbył się chrzest łodzi z przeszklonym dnem, do prowadzenia zajęć na wodnych ścieżkach edukacyjnych. Łódź nosi imię „Leptodora II”, a matką chrzestną została pani Anna Majewska z Departamentu Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW w Warszawie.

Więcej o łodzi i nowej ofercie >>

  

  

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł