Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 2/2011

   

Z życia WPN-u

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Brzozy

Obce gatunki zwierząt

Fotoreportaż

Harcerze nad Wigrami

Wodne ścieżki edukacyjne WPN-u

Poznawanie
lasów parku

Nigdy chyba
nie chciałabym ...

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

 

 

STAROSTWO POWIATOWE w SUWAŁKACH

 • W dniach 16-18 kwietnia odbyła się Akcja Czysta Rospuda 2011. Sprzątanie Rospudy przed rozpoczęciem sezonu kajakowego zainicjowało Przedsiębiorstwo Turystyczne „Rospuda”, które wsparli Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Gmina Raczki i GOK w Raczkach. 16 kwietnia akcja była prowadzona na odcinku Małe Raczki-Młynisko. Wzięło w niej udział 50 osób, w tym 6. Suwalska Drużyna Harcerek „Tratwa” ZHR, a także pracownicy GOK Raczki, pracownicy PT „Rospuda”, sympatycy rzeki Rospudy. Na sprzątanie brzegów jez. Bolesty wyruszyła grupa z Koła Wędkarskiego „Rak” z Raczek. Uprzątnięto 15 km brzegów rzeki i jej otoczenia. 18 kwietnia, okolice Dowspudy sprzątała młodzież z dowspudzkiego Zespołu Szkół im. gen. L. M. Paca pod opieką nauczycieli. Do akcji przyłączyli się również mieszkańcy gminy Bakałarzewo. Prace wokół jeziora Sumowo i Rospudy koordynowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej. Organizatorom i uczestnikom akcji, za dbałość o czystość środowiska, należą się słowa uznania.

  

 • 27 kwietnia, pod patronatem Starosty Suwalskiego i Suwalskiego Obwodu Światowego Związku Żołnierzy AK, odbyły się uroczystości upamiętniające 71. rocznicę rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej - pierwszej podziemnej organizacji niepodległościowej na Suwalszczyźnie. Po Mszy Św. w intencji pomordowanych, uczestnicy oddali hołd poległym przy pomniku w Lesie Szwajcarskim. W uroczystościach wzięły udział rodziny pomordowanych, przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych, inspekcji i straży oraz innych instytucji działających na terenie powiatu. Szczególnie mile witani byli harcerze hufca ZHP w Suwałkach oraz młodzież, kadra pedagogiczna oraz poczty sztandarowe szkół z powiatu suwalskiego, które jak co roku o tej porze aktywnie uczestniczą w tej wielopokoleniowej lekcji wychowania patriotycznego.

    

 • 5 maja Szkole Podstawowej w Wiżajnach odbył się już po raz dwunasty powiatowy etap konkursu piosenki przedszkolnej Mama, Tata i ja. Głównym założeniem festiwalu jest muzyczne ukierunkowanie wrodzonych zamiłowań i zdolności dzieci w wieku przedszkolnym. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 27 dzieci z dziewięciu oddziałów przedszkolnych działających w powiecie suwalskim. Zwycięzcy reprezentowali powiat w eliminacjach wojewódzkich. Organizatorami etapu powiatowego od 1999 roku są: Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Urząd Gminy w Wiżajnach i Świetlica Gminna w Wiżajnach.

    

 • 21 maja pod krzyżem przydrożnym we wsi Wersele gm. Przerośl po raz ósmy zespoły ludowe spotkały się na koncercie Majowej Pieśni Religijnej „Chwalcie łąki umajone”. Tegoroczny koncert organizatorzy i uczestniczące w nim zespoły ludowe ofiarowali jako dziękczynienie za beatyfikację Papieża Jana Pawła II. Uroczystość poprzedziła Msza Św. polowa w intencji poświęcenia pół wsi Wersele. Bardzo stare a także współczesne pieśni maryjne zaprezentowało 14 zespołów ludowych z powiatu suwalskiego, 2 zespoły z Dubeninek i Kowal Oleckich oraz schola parafialna z Przerośli i zespół gospodarzy – mieszkańców wsi Wersele. Organizatorami koncertu były: Urząd Gminy Przerośl, Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz GOK w Przerośli.

    

 • Powiat Suwalski pozyskał nowego partnera na Litwie – samorząd miasta Jieznas. 4 czerwca przedstawiciele samorządu Powiatu Suwalskiego pod przewodnictwem Sławomira Małachowskiego - przewodniczącego Rady Powiatu i Witolda Kowalewskiego – wicestarosty, wzięli udział w delegacji do Jieznas w Rejonie Prienai. Celem spotkania było zawarcie porozumienia o współpracy. Jieznas i Powiat Suwalski połączyła historia i wspólne dziedzictwo Paców: zachwycający przepychem i monumentalizmem klasztor w Pożajściu, kościół w Jieznas, ruiny pałacu L.M. Paca w Dowspudzie. Zachowanie w pamięci dziedzictwa i dorobku Paców będzie ważnym wątkiem współpracy pomiędzy Jieznas a Powiatem Suwalskim.

    

 • Powiat Suwalski przystąpił do realizacji projektu, mającego na celu promocję powiatu, szczególnie jego zachodniej części, czyli doliny Rospudy. „Turystyka z historią w tle – promocja turystyczna i gospodarcza doliny Rospudy” jest przedsięwzięciem o wartości ok. 51,5 tys. zł, współfinansowanym z PROW 2007 -2013 w ramach Osi 4 Leader+, z konkursu LGD „Nasza Suwalszczyzna”. Dzięki niemu powstaną nowe materiały promocyjne dla tego obszaru – film i ulotka. Zostanie także opracowana oferta inwestycyjna należących do Powiatu nieruchomości w Dowspudzie. W dniach 15-16 czerwca przedstawiciele samorządów i organizacji społecznych z terenu działania LGD mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na szkoleniu z zasad i sposobów promocji i kreowania wizerunku regionu.

STAROSTWO POWIATOWE w SEJNACH

 • Powiat Sejneński w kwietniu rozpoczął realizację projektu „Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. Na terenie powiatu sejneńskiego zostaną przebudowane dwie drogi powiatowe o łącznej długości 10,5 km. Całkowity budżet projektu wynosi blisko3,875 mln. euro, z czego Powiat Sejneński otrzyma kwotę ok. 890,6 tys. euro.

  

 • Starostwo Powiatowe w Sejnach, w ramach NPPDL 2008-2011, podpisało w maju umowę na przebudowę 1,1 km odcinka drogi powiatowej Frącki – Dworczysko – Łoski – Mikaszówka. Wysokość dotacji, przyznanej na to zadanie z budżetu państwa, wynosi 251 tys. zł.

  

 • Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej podpisało umowę na realizację projektu „Sejneńszczyzna regionem atrakcyjnym turystycznie”, dofinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu zostaną wykonane, a następnie ustawione w miejscach wskazanych przez gminy, 4 tablice informacyjne. Stowarzyszenie otrzymało na ten cel kwotę w wysokości 24 150 zł.

   

 • Stowarzyszenie Ziemia Sejneńska otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Promocja nowych produktów turystycznych poprzez pielęgnowanie tożsamości kulturowej na pograniczu polsko-litewskim” w wysokości 53 250 zł. Partnerem tego przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Sejnach. W ramach projektu zorganizowany został w dniu 3 czerwca w Sejnach I Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych, z udziałem orkiestr z sąsiednich powiatów i z Litwy. W ostatnich dniach lipca zorganizowany zostanie Jarmark Dominikański, na którym będzie można kupić wyroby rękodzieła ludowego i kuchni lokalnej oraz posłuchać występów lokalnych zespołów. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

  

  

  

  

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł