Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 2/2011

   

Z życia WPN-u

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Brzozy

Obce gatunki zwierząt

Fotoreportaż

Harcerze nad Wigrami

Wodne ścieżki edukacyjne WPN-u

Poznawanie
lasów parku

Nigdy chyba
nie chciałabym ...

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

Nr 2/2011

 

  

  

Katarzyna Łukowska, Elżbieta Perkowska

  

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY i ŚRODOWISKA

 

  

W dniu 14 kwietnia odbyły się wyjazdowe warsztaty „Spotkania z Wigierkiem”. „Wigierek” zabrał laureatów II Międzyszkolnego Konkursu na Zbiórkę Makulatury „Makulaturę Zbieramy – Lasy Oszczędzamy” do Białowieskiego Parku Narodowego. Zwycięska klasa ze szkoły w Płocicznie-Tartaku zwiedziła Muzeum Przyrodniczo-Leśne, zapoznając się z walorami przyrodniczymi Puszczy Białowieskiej i problemami jej ochrony. Po zwiedzeniu muzeum i poznaniu historii Białowieży, grupa młodzieży przeszła Szlakiem Dębów Królewskich. Wiek drzew i ich wielkość zrobiły wielkie wrażenie na uczestnikach wyprawy. Na zakończenie, grupa udała się do Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Uczniowie mieli możliwość bezpośredniej obserwacji zwierząt występujących na tym terenie oraz w lasach województwa podlaskiego.

  

"Spotkanie z Wigierkiem". Fot. E. Perkowska

  

   W dniu 18 kwietnia odbyły się wielkanocne „Spotkania z Wigierkiem”, w których wzięli udział uczniowie ze szkół w Starym Folwarku, Płocicznie-Tartaku, Nowej Wsi i Maćkowej Rudzie. Zajęcia były poświęcone kulturze Suwalszczyzny - wielkanocnym zwyczajom i obrzędom. Wstępem do warsztatów był wykład o tradycjach świątecznych. Później uczestnicy opanowywali trudną sztukę wykonywania wydmuszek. Pod czujnym okiem instruktorek z Lipska nad Biebrzą: p. Krystyny Cieśluk i Barbary Tarasiewicz, każdy uczestnik wykonał własnoręcznie wielkanocną pisankę. Młodzież miała możliwość obejrzenia również pisanek wykonanych przez suwalskie mistrzynie na jajach gęsich, kurzych i strusich.

 

Wielkanocne pisanki. Fot. E. Perkowska

  

Tegoroczny Dzień Ziemi w WPN-ie odbył się 20 kwietnia. Impreza przebiegała pod hasłem „Lasy dla ludzi” i związana była z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów. W szkołach w Maćkowej Rudzie, Mikołajewie, Starym Folwarku, Płocicznie-Tartaku i Monkiniach leśniczowie wygłosili prelekcje o ochronie lasów w parku narodowym. Kolejnym działaniem była wyprawa do lasu, gdzie uczniowie pod opieką służb leśnych posadzili drzewka. W siedzibie dyrekcji parku w Krzywem także odbyła się prelekcja o ochronie lasów, a następnie na ścieżce edukacyjnej „Las” Bieg Rangersa, w którym wzięli udział uczniowie SP nr 2 i nr 7 w Suwałkach. Wszystkich uczestników obchodów Dnia Ziemi zaprosiliśmy na ogniska z kiełbaskami.

  

"Dzień Ziemi". Fot. K. Łukowska

  

W dniu 24 maja WPN zorganizował spotkanie dotyczące rozpoczynającego się sezonu turystycznego. Wzięło w nim udział 50 osób: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Suwałkach, Gminy Suwałki, podmiotów branży turystycznej, agroturystyki, wypożyczalni sprzętu turystycznego, wędkarze. W czasie spotkania swoją ofertę turystyczną przedstawiła nowa instytucja - Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji oraz Kompleks Turystyczny „U Jawora”. Pracownicy WPN-u zaprezentowali ofertę edukacyjno-turystyczną parku oraz omówili zasady wędkowania. Podczas dyskusji poruszano zagadnienia udostępniania wód parku, rozmieszczania i treści tablic informacyjnych, a także prac związanych z modernizacją infrastruktury turystycznej. Uczestnicy warsztatów odbyli rejs łodzią „Leptodora II” po wodnej ścieżce edukacyjnej. Więcej na stronie www.wigry.win.pl/kronika/spot_tur2011.htm

  

  

  

 

  

Na spotkanie turystyczne przybyło wielu gości.
Fot. M. Januszewicz

  

W dniu 27 maja odbyło się szkolenie pt. „Ważki Polski” przeprowadzone w ramach projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska we współpracy z parkami narodowymi. Projekt ten finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez NFOŚiGW. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z charakterystyką i ochroną ważek. Omówili zmiany zasięgów gatunków ważek w Polsce oraz na obszarze WPN-u. W części terenowej służby terenowe poznały metody i najnowsze techniki badań ważek.

 

Zajęcia terenowe podczas szkolenia „Ważki Polski”.
Fot. K. Krzysztofiak

  

2 czerwca w siedzibie parku odbyły się warsztaty dla nauczycieli i „edukatorów”. Na początku spotkania Katarzyna Łukowska przedstawiła postępy realizacji projektu Kwartalnik Wigry jako narzędzie edukacji mieszkańców Wigierskiego PN i jego okolic i aktualną ofertę edukacyjną parku. Dr Maciej Kamiński omówił walory przyrodnicze litoralu jeziora Wigry, a dr Lech Krzysztofiak zagadnienia monitoringu rzek. Później nauczyciele przeprowadzili dyskusję nad wyborem tematów następnych warsztatów z cyklu „Akademia Przyrody”. W drugiej części warsztatów, na pokładzie łodzi „Leptodora II” odbyły się zajęcia terenowe. Uczestnicy wzięli udział w lekcjach muzealnych z cyklu „Poznaj świat wigierskich wód”, prowadzonych przez Wojciecha Misiukiewicza.

 

Warsztaty dla nauczycieli.
Fot. K. Łukowska

  

  

Więcej o projektach na stronie:

http://www.wigry.win.pl/inf_i_rozw/

   

  

  

  

Przypominamy, że na stronie WPN-u
(www.wigry.win.pl/kronika/wigry_ankieta.htm) zamieściliśmy ankietę dotyczącą kwartalnika oraz dodatków – „Na miedzy” i „Wigierka”. Gorąco zachęcamy do jej wypełnienia. Napływające odpowiedzi, uwagi i oceny są dla nas bardzo cenne, gdyż wskazują na Państwa potrzeby i oczekiwania, przyczyniając się do doskonalenia naszych wydawnictw.

Wszystkie wydania kwartalnika i dodatków są dostępne w witrynie internetowej parku, a od jesieni 2009 r. można poprzez Internet otrzymać je także w postaci plików PDF.

  

   

  

  

  

  

  

  

  

Materiały przygotowali: Jarosław Borejszo, Katarzyna Łukowska, Barbara Perkowska, Elżbieta Perkowska

   

  

  

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł