Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 1/2011

   

Wprowadzenie

Z życia WPN-u

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Świerk pospolity

Nietoperze

Fotoreportaż

Księga puszczy
Tytusa Karpowicza

Działalność ekonomiczna kamedułów wigierskich

Mapa geologiczno-turystyczna WPN-u

Wójt też człowiek

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

Nr 1/2011

 PRZYRODA I KRAJOBRAZ   

Świerczyna. Fot. Maciej Romański

 

  

Piotr Pieczyński

  

ŚWIERK

POSPOLITY

 

(1 z 2)

 

      

„Świerk ma kształt dzwonnicy i charakter mistyczny. Na jego strzelistym, ale brudnym, kostropatym pniu łatwo wykwitają liszaje, śniedź, chętnie wieszają się siwobrode porosty. Całe szczęście, że lubi, niby w habit, aż do stóp owijać się w kręgi ciężkich, spuścistych gałęzi o ciemnym, krótkim igliwiu” - tak o świerku pisał Wacław Sieroszewski (1858–1945) – polski pisarz, etnograf i podróżnik.

  

Świerk pospolity (Picea abies), tak liczny w lasach Wigierskiego Parku Narodowego, jest jedynym naszym rodzimym gatunkiem świerka. Rośnie głównie na północnym wschodzie i południu kraju. Jego północna granica naturalnego występowania w Europie przebiega w Norwegii. Na wschodzie dopiero za Uralem jest wypierany przez świerk syberyjski. Nie występuje w zachodniej części Europy. W górach rośne w Karpatach, Sudetach, Alpach oraz na Bałkanach. Najwyżej można spotkać go w Alpach, na wysokości ok. 2300 m n.p.m. Świerk pospolity lubi rosnąć na glebach o średniej żyzności, w miejscach wilgotnych, unikając ciepłych stanowisk. Odporny jest na niskie temperatury. Nie znosi natomiast klimatu suchego i jest bardzo wrażliwy na suszę. Nie toleruje zanieczyszczenia powietrza, szczególnie dymów, z tego względu nie nadaje się do zadrzewień w dużych miastach. W Europie występuje jeszcze świerk serbski (Picea omorika) i świerk syberyjski (Picea obovata), bardzo podobny do świerka pospolitego.

  

Ekspansja świerka pospolitego na naszym terenie datowana jest na ok. 4 tys. lat temu. Po bardzo ciepłym klimacie stopniowo następowało ochłodzenie połączone ze wzrostem wilgotności powietrza. Częstsze opady deszczu spowodowały podniesienie poziomu wód gruntowych. Warunki klimatyczne sprzyjały rozwojowi świerka. Obecnie w lasach Wigierskiego Parku Narodowego udział świerka pospolitego wynosi ok. 12% i jest drugim, po sośnie, gatunkiem drzewa budującym nasze drzewostany. Występuje prawie na wszystkich siedliskach leśnych. Łatwo odnawia się naturalnie i dzięki tolerancji zacienienia dobrze rośnie pod osłoną wyższych drzew. Świerk jest najbardziej ekspansywnym gatunkiem drzewa na terenie WPN-u. Na siedlisku lasu świeżego i lasu wilgotnego wypiera z drzewostanu dęby, lipy i jesiony, a w borze mieszanym sosny. W górnych piętrach drzewostanów dominuje na siedlisku lasu mieszanego świeżego i lasu świeżego. W borze mieszanym świeżym, borze mieszanym bagiennym i lesie mieszanym bagiennym tworzy drzewostany razem z innymi gatunkami drzew. Na siedlisku subborealnego boru mieszanego dominuje w dolnym piętrze lasu. Na wszystkich siedliskach WPN-u świerk dobrze rośnie i osiąga duże przyrosty grubości.

 

  

Świerk pospolity charakteryzuje się największą zmiennością morfologiczną spośród wszystkich drzew iglastych Europy. W ramach gatunku wyróżniane są podgatunki, odmiany geograficzne, formy. Pod wpływem czynników zewnętrznych może ulegać deformacjom i przybierać oryginalne postacie, np. w miejscach gdzie wieją silne, jednokierunkowe wiatry, korona drzewa przybiera postać chorągiewkowatą. Wiele odmian świerka pospolitego można spotkać w przydomowych ogrodach, np.: Inversa – odm. odwrócona („płacząca”), Nidiformis – odm. gniazdkowata, Virgata – odm. wężowa.

  

Jedną z podstawowych cech rozpoznawczych drzew iglastych są ich szyszki. Szyszki świerka pospolitego są duże, o długości 10 – 15 cm i grubości 3 – 4 cm, o zmiennym kształcie łusek nasiennych. Dojrzałe, zwisające z gałęzi szyszki opadają zwykle w zimie lub na wiosnę. Nasiona ukryte w szyszkach świerkowych stanowią pokarm niektórych dzięciołów, krzyżodzioba świerkowego i wiewiórek.

 

Martwe świerki w obszarze ochrony ścisłej „Kamionka” odwzorowane w kolorze zielonym na zdjęciu lotniczym z 1996 r.  wykonanym w podczerwieni.

  

Igły świerka są krótkie ( ok. 2 cm), dookoła jednolicie ciemnozielone i wyrastają, co jest charakterystyczne, pojedynczo na zdrewniałych trzoneczkach. Igły są sztywne i na końcach zaostrzone, co sprawia, że są kłujące. Naj- bardziej kłujące igły ma świerk … kłujący (Picea pungens). Na gałęziach igły utrzymują się przez całą zimę. Ich trwałość wynosi ok. 6 lat, po czym drzewo „wymienia” je na nowe. Igłami świerka, tak jak sosny, żywi się głuszec występujący w Puszczy Augustowskiej.

  

  

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

Występowanie świerka pospolitego w WPN-ie z podziałem na warstwy drzewostanu.

   

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł