URZĄD GMINY SUWAŁKI

 • W dniach 6 - 8 października w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku, odbył się X Jubileuszowy Turniej Tenisa Stołowego zaprzyjaźnionych szkół z Polski i Litwy. Organizatorem Turnieju był Uczniowski Klub Sportowy ,,REMIK” - działający przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku; od 10 lat współpracujący ze Szkołą Podstawową w miejscowości Zujuny (Litwa).
 • W dniu 7 października Gmina Suwałki podpisała porozumienie o współpracy z Gminą Zujuny. Współdziałanie obu gmin będzie obejmowało: gospodarkę i kulturę; planowana jest również wymiana młodzieży.
 • W związku z realizacją projektu pt. ,,Sąsiedzkie spotkania nad Wigrami” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz budżetu państwa - w miesiącu październiku, w UG Suwałki zorganizowano wystawę nt. tradycji, kultury, turystyki oraz gospodarki Gminy Suwałki i Rejonu Grodzieńskiego.
 • W grudniu odbędzie się konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową oraz zabawa choinkowa dla dzieci z terenu gminy Suwałki.

URZĄD GMINY GIBY

 • W dniu 19 października, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gibach, Wójt Gminy - Pan Jan Kramnicz, wręczył 14 Dostojnym Jubilatom, medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.
 • W dniu 25 października odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2002-2006. Rada obradowała na 43 posiedzeniach. Podjęła 170 uchwał. Przewodniczący Rady podziękował radnym oraz Wójtowi za współpracę
 • Za wieloletnią pracę - Związek Gmin Wiejskich - przyznał Wójtowi Gminy Giby - Panu Janowi Kramniczowi statuetkę Superwójta Województwa Podlaskiego.
 • W dniu 12 listopada odbyły się wybory do rady gminy, wybierano również Wójta Gminy. Przygotowano pięć obwodów głosowania. Wybierano 15 radnych z 11 okręgów wyborczych.

URZĄD GMINY NOWINKA  

 • Zespół Szkół w Nowince wyposażono w nowoczesne obiekty dydaktyczno- sportowe; udostępniono nowe boiska: do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową i koszykówkę. Teren wokół szkoły obsadzono drzewami i krzewami ozdobnymi.
 • Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej Szczebra-Strękowizna. W ramach zadania droga zostanie poszerzona oraz przykryta warstwą żwiru na odcinku 1,5 km.
 • Zakończono realizację Ogólnokrajowego Projektu „ Szkoła marzeń”, dotyczącego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkół wiejskich.

  

STAROSTWO POWIATOWE  W  SUWAŁKACH

 • 10 października Starosta Suwalski otrzymał wyróżnienie za zajęcie przez Powiat Suwalski IX miejsca (wśród ponad 300 powiatów) w rankingu dotyczącym wielkości nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca (średnia z lat 2003-2005). Wyróżnienie zostało przyznane powiatowi dzięki dużej ilości inwestycji drogowych. W ciągu ostatnich czterech lat zbudowano 60 kilometrów dróg asfaltowych i zmodernizowano 40 km dróg żwirowych. Jest to już drugie wysokie miejsce Powiatu Suwalskiego w rankingu inwestycyjnym Pisma Samorządu Terytorialnego – „Wspólnota". W 2005 roku przyznano samorządowi V miejsce.
 • Powiat Suwalski uzyskał certyfikat "Powiatu otwartego na fundusze strukturalne". Samorząd osiągnął bowiem wymagane standardy i spełnił kryteria konkursu Związku Powiatów Polskich i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Głównymi kryteriami konkursu była skuteczność w pozyskiwaniu funduszy europejskich i posiadanie dobrze do tego przygotowanych pracowników.
 • 7 października w VII Zawodach Strzeleckich Starostw Powiatowych o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego w strzelaniu sportowym, w klasyfikacji generalnej zespół Starostwa Powiatowego zajął drugie miejsce, w klasyfikacji drużynowej w dwuboju (karabinek i pistolet sportowy); drużyna kobiet zajęła II miejsce, natomiast zespół mężczyzn III miejsce - poprawiając swoje osiągnięcie z ubiegłego roku o jedną lokatę.

  

STAROSTWO POWIATOWE  W  SEJNACH

 • 9 września odbyły się Polsko-Białorusko-Litewskie Zawody Wędkarskie na jeziorze Gaładuś, organizowane w ramach projektu: „Międzynarodowy Plener Malarsko-Fotograficzny NA POGRANICZU”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz budżetu państwa. Organizatorami byli: Starosta Sejneński, Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej oraz partnerzy: Komitet Wykonawczy Obwodu Grodzieńskiego, Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz współorganizator Polski Związek Wędkarski, Zakład w Suwałkach. I miejsce zajął : Józef Balewicz, Sejny; II Dumbiliauskas Linas, Litwa/ Łoździeje; III Sławomir Koncewicz, Sejny.
 • 22 września na jeziorze Gaładuś wodowano nową łódź ratunkową. Odbyły się również ćwiczenia, które prowadzili sejneńscy strażacy wspólnie z policją oraz ratownikami medycznymi. Nowa jednostka pływająca została zakupiona dla sejneńskiej straży z unijnego funduszu INTERREG IIIA oraz środków powiatu. Jest to ratownicza łódź hybrydowa o wartości 100 tys. zł, która łączy w sobie zalety łodzi i pontonu, jest wyposażona w lekką przyczepę transportową. Zakupiono także podnośnik hydrauliczny o wartości blisko 1 mln. złotych. Posiada on rozkładane ramiona zakończone platformą, na której strażacy mogą wykonywać prace na wysokościach jak również przeprowadzać ewakuację ludzi z płonących budynków.
 • Zakończyła się VI edycja Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” organizowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego przy współpracy i dofinansowaniu Funduszu Współpracy, Programu „Agro Smak 2”. Wzięli w nim udział wzięli lokalni producenci z Sejneńszczyzny. Głównym celem konkursu była identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach oraz przez lokalnych rzemieślników. W kategorii: Produkty pochodzenia zwierzęcego” wyróżnienie za litewskie białe sery deserowe otrzymała Pani Danuta Woźnialis. W kategorii „Produkty pochodzenia roślinnego” III miejsce za sękacz sejneński/„bankuchen” zajęła p. Krystyna Mosiewicz, a wyróżnienie za chleb domowy „na kalmusie” otrzymała p. Jolanta Suszczewicz.
 • W najbliższym czasie, w ramach Programu INTERREG III na realizację projektu: „Poprawa infrastruktury ochrony pogranicza litewsko-polskiego poprzez rozwój usług reanimacyjnych”, w szpitalu w Sejnach zostanie utworzony i wyposażony w sprzęt medyczny oddział intensywnej terapii, zakupione będą dwie karetki pogotowia (wypadkowa W i reanimacyjna R). W szpitalu w Łoździejach zostanie wyremontowana izba przyjęć oraz zakupiony sprzęt medyczny na oddział intensywnej terapii. Będą odbywać się szkolenia, spotkania oraz seminaria po obu stronach granicy. Wartość projektu – blisko 686 tys. euro.

   

   

   

Opracowanie: Małgorzata Huszcza 

   

   

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł