Redakcja

w skład Zespołu Redakcyjnego
kwartalnika WIGRY wchodzą:

Joanna Adamczewska
Zbigniew Bielawski
Zbigniew Bogusławski
Jarosław Borejszo
Małgorzata Huszcza (red. techniczny)
Maciej Kamiński (red. naczelny)
Lech Krzysztofiak
Jacek Łoziński
Zdzisław Szkiruć
Krystyna Lubosza Wesołowska

wersję internetową przygotowała:
KAJA
Janina Elżbieta Kamińska

     


Łabędź krzykliwy
(fot. W.Misiukiewicz)

POWRÓT do spisu treści