Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

 


 

Spotkanie

„Współpraca samorządów z Wigierskim Parkiem Narodowym”

16 grudnia 2010 r.

 

 

 

   

kliknij,
aby powiększyć
 

 

  

 

 

 

 Dnia 16 grudnia 2010 roku o godzinie 11.00 w Muzeum Wigier w Starym Folwarku odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów, lokalnych instytucji i szkół z terenu Wigierskiego Parku Narodowego; z trzech powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego. Tematem spotkania była „Współpraca samorządów z Wigierskim Parkiem Narodowym”. Bardzo było nam miło, że wiele instytucji podjęło współpracę z nami na tak trudnej płaszczyźnie, jaką jest ochrona przyrody i krajobrazu. Wprowadzenie wygłosił dyrektor Jacek Łoziński.


W dalszej części spotkania prezentację na temat „Płaszczyzny współpracy park narodowy - samorządy” przedstawił Jarosław Borejszo. Prezentacja dotyczyła podstaw prawnych funkcjonowania parku narodowego, generalnych założeń przyszłego Planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego, problemów wynikających z postępowań administracyjnych prowadzonych we współpracy z gminami, oraz zasad i sposobów ochrony krajobrazu. W trakcie dyskusji zamykającej spotkanie padło stwierdzenie, że tego typu spotkania są potrzebne przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali kalendarze na rok 2011.


Spotkanie stanowi część projektu „Kwartalnik Wigry jako narzędzie edukacji mieszkańców parku i okolic”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Katarzyna Łukowska
Zdjęcia: Katarzyna Łukowska, Elżbieta Perkowska, Małgorzata Januszewicz

 

 

 

Powrót