Proszę chwilę zaczekać, ładuję grafikę ...

 

  

 

ANKIETA EWALUACYJNA KWARTALNIKA 

  

  

Wigierski Park Narodowy na potrzeby realizowanego projektu „Kwartalnik Wigry jako narzędzie edukacji mieszkańców Wigierskiego PN i jego okolic ” przeprowadza badanie ankietowe, którego celem jest poznanie Państwa opinii na temat kwartalnika "Wigry" i jego dodatków – "Wigierek" i "Na miedzy". Państwa odpowiedzi, uwagi i oceny będą dla nas bardzo cenne, gdyż wskażą na Państwa potrzeby i oczekiwania, przyczyniając się do doskonalenia naszych wydawnictw.

  

Każda osoba którą prześle wypełnioną ankietę na adres Wigierskiego Parku Narodowego – pocztą tradycyjną: Krzywe 82, 16-402 Suwałki lub pocztą elektroniczną otrzyma materiały promocyjne Wigierskiego Parku Narodowego (proszę pamiętać o podaniu danych adresowych)

  


  

 

 

  Proszę podać swój wiek: poniżej 12 lat      12-16 lat      powyżej 16 lat

  

  

1. Proszę ocenić, czy według Państwa kwartalnik Wigry jest interesujący.

Proszę wybrać w skali od 1 do 5.

  

Kwartalnik

jest nudny

1

2

3

4

5

Kwartalnik

jest interesujący

  

  

2. Proszę, w skali od 1 do 5,  ocenić szatę graficzną kwartalnika Wigry.

  

Szata graficzna

jest brzydka

1

2

3

4

5

Szata graficzna

jest ładna

  

  

3. Proszę ocenić dobór tematów.

  

Dobór tematów

jest zły

1

2

3

4

5

Dobór tematów

jest dobry

  

  

4. Proszę ocenić atrakcyjność publikowanych artykułów.

 

Artykuły nie są

interesujące

1

2

3

4

5

Artykuły

są interesujące

  

  

5. Proszę ocenić przystępność publikowanych artykułów.

  

Artykuły są

niezrozumiałe

1

2

3

4

5

Artykuły są

zrozumiałe

  

  

6. W jakiej formie czytacie Państwo kwartalnik "Wigry"?

  

Internet

Wersja drukowana

  

  

Jeśli wersja drukowana to jak ją Państwo otrzymujecie?

  

   

   

7. Czy macie Państwo jakieś specjalne potrzeby ,

czy oczekiwania dotyczące tematów artykułów?

  

TAK

NIE

NIE WIEM

 

 

Jeśli tak, to jakie?

 

 

 

8. Czy widzieliście Państwo "Wigierka" - dodatek do kwartalnika "Wigry"

dla dzieci i młodzieży?

 

TAK

NIE

   

  

Jeśli tak, to jak go Państwo oceniacie?

  

  

  

9. Czy widzieliście Państwo "Na Miedzy"

- dodatek do kwartalnika "Wigry" dla rolników?

  

TAK

NIE

  

  

Jeśli tak, to jak go Państwo oceniacie?

  

  

  

10. Dodatkowe sugestie i uwagi do kwartalnika Wigry:

  

   

   

   

   

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Jeśli chcesz otrzymać od nas upominek, wypełnij poniższe pola. Jeśli nie, a także jeśli nie chcesz wziąć udziału w naszym teście wiedzy na temat ostatniego wydania kwartalnika "Wigry", przewiń stronę do końca i naciśnij przycisk WYŚLIJ

   

   
Imię i nazwisko
Adres pocztowy

    

    

   

TEST WIEDZY:

  

  

  

1. Jaka była pierwsza nazwa specjalnego wydawnictwa Instytutu im. M. Nenckiego, w którym Alfred Lityński drukował wyniki prac naukowych prowadzonych nad Wigrami?

  

a. Sprawozdania Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach

 

b. Prace Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach

 

c. Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa

  

  

2. W którym roku powstała strona internetowa Wigierskiego Parku Narodowego?

 

a. 1999

  

b. 2001

  

c. 2000

  

  

3. Jakie dwa gatunki storczyków zagrożonych wyginięciem objęto w Wigierskim Parku Narodowym czynną ochroną polegającą na stworzeniu stanowisk zastępczych?

 

a. kukuczka kapturkowata i miodokwiat krzyżowy

  

b. stoplamek szerokolistny i miodokwiat krzyżowy

  

c. stoplamek plamisty i kukuczka kapturkowata

  

   

4. Który ptak odlatuje z Polski na południe najwcześniej?

 

a. myszołów

 

b. bocian

 

c. jerzyk

 

  

5. Kim jest prof. dr hab. Marian Pokropek?

  

a. archeologiem

 

b. muzykologiem

  

c. etnografem

   

  

  

  

  

  

  

Powrót