Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

 


 

SPOTKANIE

„Współpraca samorządów z Wigierskim Parkiem Narodowym”

14 grudnia 2011 r.

 

kliknij,
aby powiększyć
 

  

  

  

14 grudnia zorganizowano spotkanie pt. „Współpraca samorządów z Wigierskim Parkiem Narodowym”. Wydarzenie to było jednocześnie podsumowaniem 2,5 rocznego okresu realizacji projektu pt. „Kwartalnik Wigry jako narzędzie edukacji mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego i okolic”. Ponadto było okazją do uroczystego otwarcia nowej inwestycji WPN - mostu w miejscowości Magdalenowo. Wybudowano go w III kwartale 2011 roku. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  

Spotkanie miało miejsce w Galerii Dużej w Domu Królewskim Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach, w programie znalazły się wystąpienia:

 Podsumowanie projektu „Kwartalnik Wigry jako narzędzie edukacji mieszkańców parku” – dyrektora WPN, Jacka Łozińskiego

 Infrastruktura turystyczna w Wigierskim Parku Narodowym – realizacja i plany– Barbary Perkowskiej, Kierownika Sekcji ds. Udostępniania Parku

 Postępy prac nad Planem Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego – Jarosława Borejszo, Kierownika Działu Ochrony Przyrody

 Nowe technologie w Planie Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego – Piotra Pieczyńskiego, Specjalisty ds. ochrony przyrody

 Nowe uwarunkowania prawne w funkcjonowaniu Wigierskiego Parku Narodowego – dyrektora WPN, Jacka Łozińskiego

 pokaz filmu „Sól Ziemi – Wigry” TV Trwam

  

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele gmin, starostw i urzędów miast, dyrektorzy szkół z terenu parku i otuliny, sołtysi sołectw z terenu WPN i otuliny, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, przedstawiciele Rady Naukowej WPN oraz gospodarz obiektu - proboszcz Parafii w Wigrach, ksiądz kanonik Dariusz Rogiński.

  

W bardzo ożywionej części dyskusyjnej głos zabrali m.in.: Pan Zbigniew Mackiewicz, Sekretarz Gminy Suwałki, Pan Waldemar Kwaterski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Adam Białaszewski, Sołtys wsi Sobolewo; przedstawiciel Gminy Nowinka – Pan Jan Bujowski, Pani Jolanta Sztermer – Sołtys wsi Stary Folwark, Pan Dariusz Kulbacki i Henryk Grabowski – przedstawiciel Rady Naukowej WPN, Pani Bożena Omiljanowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku, Pani Anna Wojciechowska – Sołtys Wsi Krzywe, Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy Suwałki, Pan Henryk Grabowski – przedstawiciel Rady Naukowej WPN, Prezes PTTK. Tematyka dyskusji związana była m.in. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zmianami w aktach legislacyjnych (ustawa o ochronie przyrody, ustawa o bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), modernizacją drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren WPN, organizacji turystyki na terenie parku, zagospodarowania plaż, miejsc parkingowych, etc. W przeprowadzonej na koniec spotkania ankiecie, większość uczestników wskazała na konieczność organizacji podobnych spotkań przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

  

Projekt „Kwartalnik Wigry jako narzędzie mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego i okolic” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

     

  

Tekst: Joanna Adamczewska
Zdjęcia: Paulina Pajer-Giełażys

 

   

   

Powrót