Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

  Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431


 

Warsztaty turystyczne – 2013

  

  

W dniu 4 października 2013 roku, Wigierski Park Narodowy zorganizował warsztaty poświęcone walorom przyrodniczym oraz formom udostępniania obszaru chronionego sprzyjającym przyrodzie połączone z cyklicznym spotkaniem podsumowującym kończący się sezon turystyczny.

  

W spotkaniu udział wzięli: pracownicy WPN, przewodnicy, pracownicy punktów informacji turystycznej w regionie, kwaterodawcy, żeglarze, organizatorzy spływów kajakowych i inne podmioty turystyczne. Podczas warsztatów przedstawiono założenia projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431” oraz prezentację poświęconą zagrożeniom różnorodności biologicznej przez gatunki obce. Następnie uczestnicy zapoznali się z nowymi ofertami turystyki przyrodniczo-kulturalnej zaproponowanymi przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszył się wykład poświecony geocachingowi jako nowej formy turystyki przyrodniczej w WPN.

   

Po sesji wykładowej, podsumowanie sezonu przedstawili przedstawiciele Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej, Muzeum Wigier, działu edukacji i zespołu udostępniania parku. Po dyskusji i przerwie obiadowej, uczestnicy warsztatów udali się w teren aby zapoznać się z nowym przebiegiem ścieżki Suchary oraz jej nową infrastrukturą turystyczną.

  

Organizacja warsztatów oraz przebudowa ścieżki Suchary jest jednym z wydarzeń projektu: „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431”.

  

B. Perkowska

  

Kliknij, aby powiększyć

    

  

zdjęcia: P. Pajer-Giełażys  

  

  


Projekt finansowany przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


  

  

  

Powrót