Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

  


 

WARSZTATY RZEBIARSKIE

23- 25 marca 2010 roku

 

   

  

W dniach 23.03-25.03.2010 w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem odbywały się warsztaty rzeŸbiarskie pt. „Uczymy się sztuki rzeŸbienia”.

  

Na warsztaty zaprosiliœmy młodzież gimnazjalnš z okolicznych szkół: z Zespołu Szkół w Kaletniku, z Zespołu Szkół w Płocicznie- Tartak i z Zespołu Szkół w Starym Folwarku. Łšcznie uczestniczyło 23 uczniów i ich opiekunowie.

  

Uczniowie pod fachowym okiem instruktora rzeŸbiarza pana Jana Zaborowskiego wykonywali figurki Chrystusa Frasobliwego oraz kapliczki do ich umieszczenia. Młodzież wraz z opiekunami poznała również właœciwoœci drewna oraz możliwoœci jego wykorzystania. Niestety, ze względu na fakt, że w trakcie zajęć używano ostrych narzędzi, nie obyło się bez skaleczeń.

  

Warsztaty odbywały się w cyklu spotkań wokół tradycji Œwišt Wielkanocnych. Zostały sfinansowane przez Unię Europejskš ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Œrodowisko. 

  

kliknij,
aby powiększyć:

 

  

  

Opracowała: Katarzyna Łukowska

Zdjęcia: Elżbieta Perkowska, Katarzyna łukowska

 

 

 

 

Powrót