Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  

Zgłaszanie szkód łowieckich

  

W związku z kolejną zmianą ustawy Prawo łowieckie (Dz.U. z dn. 08.08.2018 r., poz. 1507) informujemy, że od dnia 23 sierpnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego (poprzednio do gminy).

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (formularze do pobrania).

W skład zespołu szacującego szkody wchodzić będzie:
1. przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego
2. przedstawiciel Wigierskiego Parku Narodowego
3. właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

O terminie oględzin WPN zawiadomi zgłaszającego szkodę oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje szacowania szkody.

 

Do pobrania:

Wniosek o szacowanie szkody (29 kb)

Klauzula informacyjna (31 kb)

    

 

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego