Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

 

  

 

  

Sprzątanie Świata '2011 w Wigierskim Parku Narodowym

  

15-24 września 2011 r.


 

   

kliknij,
aby powiększyć
 

 

  

  

  

  

   Akcja Sprzątania Świata 2011 na terenie Wigierskiego Parku Narodowego odbyła się w dniach 15-24 września. Tegoroczne Sprzątanie Świata odbywało się pod hasłem przewodnim „Lasy to życie – chrońmy je”. W ten sposób włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ.

  

Sprzątanie Świata 2011 zapoczątkowała wizyta uczniów suwalskiego Technikum Ochrony Środowiska, którzy w dniu 15 września sprzątali drogi turystyczne oraz okolice kolejki wąskotorowej na obszarze Obwodu Ochronnego Powały. Dnia 16 września odbyła się główna część imprezy, w której wzięło udział około 600 osób. Sprzątane były brzegi jezior, plaże, szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, parkingi, drogi gminne na terenie Parku, likwidowane były dzikie wysypiska. Przewodnikami na trasach byli pracownicy parku: edukatorzy, pracownicy służby leśnej, strażnicy, pracownicy biurowi. Park zapewnił uczestnikom sprzątania worki na śmieci, rękawiczki oraz transport. Na zakończenie imprezy dostarczone zostały kiełbaski z pieczywem oraz zorganizowano ogniska w miejscowościach: Krzywe, Stary Folwark, Słupie, Płociczno Tartak, Mikołajewo, Wysoki Most, Krusznik oraz Lipniak. Organizatorzy składają podziękowania za udział w sprzątaniu: Gimnazjum nr 1 w Suwałkach, Gimnazjum nr 2 w Suwałkach, Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach, Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach, Zespołowi Szkół Technicznych w Suwałkach, Gimnazjum nr 7 w Suwałkach, Szkole Podstawowej w Płocicznie - Tartak, Technikum Ochrony Środowiska w Suwałkach, Zespołowi Szkół w Starym Folwarku, Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach, Gimnazjum w Krasnopolu, Szkole Podstawowej w Monkiniach. W północnej części Parku w akcji brali również udział osadzeni w Areszcie Śledczym w Suwałkach, którym pragniemy złożyć podziękowania za pomoc w sprzątaniu nadwigierskich szlaków turystycznych.

  

W dniach 17 września w sprzątaniu wzięli udział członkowie PTTK, którzy usuwali śmieci znad brzegów jeziora Wigry. Dnia 20 września w sprzątaniu wzięły udział załogi kajakowe składające się z uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, które dzięki uprzejmości firm HOBBIT, PKS i Wigry.24 mogły bezpłatnie skorzystać ze sprzętu pływającego, transportu oraz opieki ratowniczej. Grupy te sprzątały brzegi rzeki Czarnej Hańczy na odcinkach Postaw - Maćkowa Ruda, Maćkowa Ruda - Tartaczysko. Na zakończenie zorganizowane zostało ognisko w miejscowości Maćkowa Ruda. Ostatnim dniem imprezy był 24 września, w którym uczniowie z Zespołu Szkół w Starym Folwarku sprzątali okolice Starego Folwarku, Leszczewka oraz brzegi jeziora Wigry.

  

Tegoroczna akcja możliwa była dzięki współpracy wielu życzliwych nam instytucji i osób. Dziękujemy Urzędowi Gminy Suwałki za dostarczenie worków na śmieci, rękawiczek oraz kiełbasek na ogniska; Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Suwałkach za udostępnienie dodatkowego kursu autobusowego; Zakładowi Utylizacji Odpadów za bezpłatne przyjęcie śmieci; firmie EKO za bezpłatny ich transport. Składamy też podziękowania Panu Stanisławowi Hurynowi, który rokrocznie wspiera nasze działania organizując poczęstunek dla młodzieży. Za zorganizowanie transportu, udostępnienie kajaków i pomoc ratownika przy obsłudze grupy uczniów i sprzątanie rzeki Czarnej Hańczy dziękujemy firmom PKS, HOBBIT oraz Wigry.24.

 

Podczas tegorocznej akcji Sprzątania Świata zebrano 2.460 kg śmieci. Łącznie w imprezie wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 770 osób.

     

     

Opracował: Wojciech Misiukiewicz

Zdjęcia: Małgorzata Januszewicz

 

 

Powrót