Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

 

  

 

Sprzątanie Świata '2010 w Wigierskim Parku Narodowym

  

16-19 września 2010 r.


 

   

kliknij,
aby powiększyć
 

 

  

  

  

  

  

16 września w sprzątaniu wzięły udział załogi kajakowe składające się z uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, które dzięki uprzejmości firm „Akajak” i HOBBIT mogły bezpłatnie skorzystać ze sprzętu pływającego. Grupy te sprzątały brzegi rzeki Czarnej Hańczy na odcinkach Postaw - Maćkowa Ruda, Maćkowa Ruda - Tartaczysko. Na zakończenie zorganizowane zostało ognisko w miejscowości Maćkowa Ruda. W dniach 18-19 września w sprzątaniu wzięli udział członkowie PTTK, którzy usuwali śmieci znad brzegów jeziora Wigry.

 

Głównym dniem imprezy był 17 września. W akcji wzięło udział ponad 500 uczniów oraz nauczycieli. Sprzątane były brzegi jezior, plaże, szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, parkingi, drogi gminne na terenie Parku, likwidowane były dzikie wysypiska. Przewodnikami na trasach byli pracownicy parku: edukatorzy, pracownicy służby leśnej, strażnicy, pracownicy biurowi, ichtiolodzy, załoga rybacka. Park zapewnił uczestnikom sprzątania worki na śmieci, rękawiczki oraz transport. Na zakończenie imprezy dostarczone zostały kiełbaski z pieczywem oraz zorganizowano ogniska w miejscowościach: Krzywe, Stary Folwark, Słupie, Płociczno Tartak, Mikołajewo, Maćkowa Ruda, Wysoki Most, Lipniak oraz Wigry. Organizatorzy składają podziękowania za udział w sprzątaniu: Publicznemu Gimnazjum im. J. Pawła II w Filipowie oraz szkołom z terenu parku i jego otuliny: Zespołowi Szkół w Starym Folwarku i Płocicznie, Szkołom Podstawowym w Mikołajewie i Maćkowej Rudzie, Gimnazjum w Krasnopolu. Dziękujemy też wszystkim suwalskim szkołom: Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Zespołowi Szkół nr 4, Szkole Podstawowej nr 4, Zespołowi Szkół nr 6, II LO, III LO. W północnej części Parki w akcji brali również udział osadzeni w Areszcie Śledczym w Suwałkach, którym pragniemy złożyć podziękowania za pomoc w sprzątaniu nadwigierskich szlaków turystycznych.

  

Po raz pierwszy swój udział w organizacji imprezy miał Dom Pracy Twórczej w Wigrach, który przygotował uczestnikom imprezy ognisko wraz z kiełbaskami oraz dostarczył rękawiczki oraz worki na śmieci. Tegoroczna akcja możliwa była dzięki współpracy wielu życzliwych nam instytucji i osób. Dziękujemy Urzędowi Gminy Suwałki za dostarczenie worków na śmieci, rękawiczek oraz kiełbasek na ogniska; Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Suwałkach za udostępnienie dodatkowego kursu autobusowego linii nr 2 bis i przedłużenie kursu nr 4; Zakładowi Utylizacji Odpadów za bezpłatne przyjęcie śmieci; firmie EKO za bezpłatny ich transport. Składamy też podziękowania Panu Stanisławowi Hurynowi, który rokrocznie wspiera nasze działania organizując poczęstunek dla młodzieży. Za udostępnienie kajaków i pomoc ratownika przy obsłudze grupy uczniów i sprzątanie rzeki Czarnej Hańczy dziękujemy firmom HOBBIT oraz „Akajak”.

  

Podczas tegorocznej akcji Sprzątania Świata zebrano 3460 kg śmieci.     

     

     

Opracował: Wojciech Misiukiewicz

Zdjęcia: Małgorzata Januszewicz

 

  

 

 

 

Powrót