Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 

"SPRZĄTANIE ŚWIATA"
w Wigierskim Parku Narodowym

  

 

Akcja "Sprzątanie Świata" '2016 na terenie Wigierskiego Parku Narodowego odbyła się w dniach 16 i 25 września. Podczas głównego dnia imprezy – dnia 16 września – w sprzątaniu wzięło udział ponad 800 osób. Były to dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, młodzież z gimnazjów i szkół średnich. Sprzątać świat pomagali nam również osadzeni w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

 

Jak co roku, podczas tegorocznej akcji sprzątane były brzegi jezior, plaże, szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, parkingi, drogi gminne na terenie Parku oraz w jego otulinie, likwidowane były dzikie wysypiska. Przewodnikami na trasach byli pracownicy parku: edukatorzy, pracownicy służby leśnej, strażnicy, pracownicy biurowi. Park zapewnił uczestnikom sprzątania worki na śmieci oraz rękawiczki. Na zakończenie imprezy dostarczone zostały kiełbaski z pieczywem oraz zorganizowano ogniska w miejscowościach: Krzywe, Stary Folwark, Mikołajewo, Maćkowa Ruda, Gawrych Ruda i Płociczno Tartak. Zebrano około 700 kg śmieci.

 

Kolejnym dniem akcji była niedziela – 25 września. Sprzątane były brzegi Czarnej Hańczy na odcinku Sobolewo – Jezioro Wigry. Trzynaście osób płynąc kajakami sprzątało śmieci niesione wodami rzeki z kierunku Suwałk. Zebrano piętnaście 60-litrowych worków śmieci.

  

 

 

Tegoroczna akcja możliwa była dzięki współpracy wielu życzliwych nam instytucji i osób. Dziękujemy Urzędowi Gminy Suwałki za dostarczenie worków na śmieci, rękawiczek oraz kiełbasek na ogniska dla uczniów ze szkół Gminy Suwałki; Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Suwałkach za udostępnienie przegubowego autobusu linii nr 2.; Panu Stanisławowi Hurynowi za zorganizowanie ogniska i poczęstunek w Płocicznie.

 

Już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznej akcji sprzątania Wigierskiego Parku Narodowego. Będzie to już 24 wigierska edycja Sprzątania Świata.

 

 

Opracował: Wojciech Misiukiewicz

Zdjęcia: Elżbieta Perkowska

 

    

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego