WIGIERSKI PARK NARODOWY

  

  

Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

Dofinansowano ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

  


 

"SPRZĄTANIE ŚWIATA '2009"

 

 

  

  

kliknij,
aby powiększyć

  Sprzątanie Świata '2009 odbyło się w dniach 17-18 września. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Moja okolica bez dzikich wysypisk”.

  

Dnia 17 września w sprzątaniu wzięły udział załogi kajakowe, które korzystały ze sprzętu firm „AKAJAK” i HOBBIT oraz kajaków dostarczonych przez Pan Bogdana Łukowskiego. Grupy te sprzątały brzegi rzeki Czarnej Hańczy na odcinkach Czerwony Folwark - Okółek oraz Maćkowa Ruda - Tartaczysko. Na zakończenie zorganizowane zostało ognisko w miejscowości Maćkowa Ruda.

  

Głównym dniem imprezy był 18 września. W akcji wzięło udział 630 uczniów oraz nauczycieli. Sprzątane były brzegi jezior, plaże, szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, parkingi, drogi gminne na terenie Parku oraz w jego otulinie, likwidowane były dzikie wysypiska. Przewodnikami na trasach byli pracownicy parku: edukatorzy, pracownicy służby leśnej, strażnicy, pracownicy biurowi, ichtiolodzy, załoga rybacka. Park zapewnił uczestnikom sprzątania worki na śmieci, rękawiczki oraz transport. Na zakończenie imprezy dostarczone zostały kiełbaski z pieczywem oraz zorganizowano ogniska w miejscowościach: Krzywe, Stary Folwark, Słupie, Płociczno Tartak, Maćkowa Ruda, Mikołajewo, Wysoki Most, Krusznik, Nowa Wieś i Lipniak. Organizatorzy składają podziękowania szkołom z terenu parku oraz jego otuliny: Zespołowi Szkół w Starym Folwarku, Płocicznie, Szkole Podstawowej w Maćkowej Rudzie, Mikołajewie, Nowej Wsi, Gimnazjum w Krasnopolu i Monkiniach. Dziękujemy też suwalskim szkołom: Gimnazjum nr 2, Zespołowi Szkół nr 4, Szkole Podstawowej nr 4, Zespołowi Szkół nr 6, III LO, I LO, Centrum Kształcenia Rolniczego.

  

  

Tegoroczna akcja możliwa była dzięki współpracy wielu życzliwych nam instytucji i osób. Dziękujemy Urzędowi Gminy Suwałki za dostarczenie worków na śmieci, rękawiczek oraz kiełbasek na ogniska; Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Suwałkach za udostępnienie dodatkowych kursów autobusowych linii 2 i 4; Zakładowi Utylizacji Odpadów za bezpłatne przyjęcie śmieci; firmie EKO za bezpłatny ich transport. Składamy też podziękowania Panu Stanisławowi Hurynowi, który rokrocznie wspiera nasze działania organizując poczęstunek dla młodzieży. Za udostępnienie kajaków i pomoc ratownika przy obsłudze grupy uczniów i sprzątanie rzeki Czarnej Hańczy dziękujemy firmie HOBBIT, „AKAJAK” oraz Panu Bogdanowi Łukowskiemu.

  

  

  

Opracował: Koordynator akcji Wojciech Misiukiewicz

Zdjęcia: Joanna Górecka, Katarzyna Łukowska

   

   

   

   

Powrót