SIECI CHRUŚCIKÓW BEZDOMKOWYCH

25 października 2011 roku

 

   

   

  
Larwa Polycentropidae
(http://delta-intkey.com)

Chruściki (Trichoptera) bezdomkowe z rodziny przyocznicowatych (Polycentropodidae). Larwy tych owadów, o długości 1-2 cm zasiedlają głównie wody szybko płynące, choć można je spotkać również w litoralu jeziornym. Nie budują domków jak większość chruścików. Są drapieżne, odżywiają się planktonem oraz drobnym bentosem, do łowienia którego budują z drobin osadów, resztek roślinności i drobnego piasku posklejanych oprzędem specjalne, elastyczne konstrukcje (sieci) o lejkowatym kształcie, przytwierdzone do kamieni lub podwodnych roślin. Na filmie można obejrzeć sieci tych chruścików na dnie rzeki Kamionki.

   

   

  

Tekst i film: Tomasz Janecki

  

  

Powrót