Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

 


 

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

3 marca 2011 r.

 

 

 

   

kliknij,
aby powiększyć
 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

W dniu 3 marca 2011 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami – rolnikami z terenu WPN i okolicy w ramach projektu „Kwartalnik Wigry jako narzędzie edukacji mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego i jego okolic” (dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013). Spotkanie trwało 2 godziny, przybyli mieszkańcy z terenu parku oraz okolic. Tematem spotkania była różnorodność bio- logiczna i zasoby genetyczne roślin i zwierząt. Prelekcję wygłosiła mgr inż. Joanna Górecka. Celem spotkania było przedstawienie osobom mieszkającym na obszarach chronionych lub w ich okolicy definicji różnorodności biologicznej, zwłaszcza rolniczej, zagrożeń i potrzeby ochrony różnorodności biologicznej. Omówione zostały zasoby genetyczne roślin i zwierząt, przede wszystkim w kontekście ochrony rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz lokalnych odmian roślin uprawnych. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały promocyjne oraz wydawnictwa Wigierskiego Parku Narodowego – kwartalnik „Wigry” i „Na miedzy”.

 

 

Tekst: Joanna Górecka
Zdjęcia: Małgorzata Januszewicz

 

 

 

Powrót